In de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) wordt geregeld welke informatie de overheid openbaar moet maken en om welke redenen informatie niet openbaar kan worden. In dit dossier geven we informatie over de uitvoering van de Wob. De Wob wordt op 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). U vindt op deze pagina ook informatie over deze wet en de VNG-lobby hierover. 

Wat doet de VNG

De Woo verplicht tot actieve openbaarmaking van documenten uit 11 informatiecategorieën via het Platform Open overheidsinformatie (PLOOI). De VNG zet zich in voor een opzet van PLOOI die past bij de uitgangspunten van gemeenten. De VNG zal gemeenten ondersteunen bij de implementatie van de Woo via het Meerjarenplan. Gemeenten kunnen zich ter voorbereiding aansluiten bij het forum Grip op informatie.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Grip op informatie

573 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 24 november 2021 om 14:41

Forum Wob

2504 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 23 november 2021 om 11:28

Publicaties & Brieven