Informatie over gemeentelijke handhavers (buitengewone opsporingsambtenaren, boa's), de informatiedeling over ex-gedetineerden, bestuurlijke boete, inzet van drones en camertoezicht, en de aanpak van diverse vormen van overlast.

Ons standpunt

De gemeentelijke handhaver (boa) speelt een steeds grotere rol bij de aanpak van veelvoorkomende overlast en ergernissen. De VNG pleit voor uitbreiding van het takenpakket en de bevoegdheden, boa's zouden bijvoorbeeld moeten kunnen optreden tegen lichte verkeersovertredingen. En politie en handhavers moeten samenwerken op basis van gelijkwaardigheid, ieder vanuit de eigen rol.

Informatievoorziening rond ex-gedetineerden

Een burgemeester krijgt via Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ) informatie over de aanstaande terugkeer van bepaalde categorieën gedetineerden. Het samenwerkingsmodel bij de nazorg van ex-gedetineerden richt zich primair op het op orde krijgen van basisvoorzieningen voor volwassen (ex-)gedetineerden in de gemeente van hervestiging.

CCV-dossier Buitengewoon opsporingsambtenaar

Uitgebreide informatie over boa’s/gemeentelijke handhavers vindt u in het dossier ‘Buitengewoon opsporingsambtenaar' op de site van het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Meest recente discussies op het VNG-forum

Toepassing burgemeestersbevoegdheden

1272 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 19 februari 2020 om 08:59

Publicaties & Brieven