Organisatie

VNG

Jaar van uitgifte

2024

In dit document staat het geactualiseerde modeluniform gemeentelijke handhaver openbare ruimte (Boa domein I) beschreven. Naar aanleiding van de aangegeven aandachtspunten uit de evaluatie (2023) van het modeluniform heeft de VNG, als verantwoordelijke voor het communiceren, onderhoud en de doorontwikkeling van het uniform, een aantal acties uitgezet om tot dit geactualiseerde modeluniform te komen. Mede door de VNG-Kledingcommissie, bestaande uit een brede afvaardiging van gemeenten (G4, G40, M150 en K80) doet het modeluniform weer recht aan de aangegeven behoeften en hedendaagse eisen.

In bijlage 1 staat beschreven wie binnen de ‘afdeling handhaving’ het modeluniform mag dragen en worden aanwijzingen gegeven met betrekking tot hoe dit modeluniform representatief en veilig gedragen dient te worden. Het uitgangspunt van draagvoorschriften is echter universeel: het moet zorgen voor eenheid van tenue. Bijlage 2 bevat een verdieping op de richtlijnen en adviezen over kwaliteitseisen met betrekking tot veiligheid, materiaal, uitstraling en duurzaamheid.