Jeugd

VNG-standpunt

'Laat mensen die extra hulp nodig hebben niet in de kou staan, kom gemeenten voldoende tegemoet bij tekorten jeugdhulp en ggz'. Dat is onze oproep aan het kabinet.

De ALV van de VNG heeft op 5 juni 2019 ingestemd met voorstellen van het bestuur om te blijven inzetten op een structurele oplossing voor de tekorten in het sociaal domein. De VNG praat de komende maanden verder met het kabinet.

VISITATIECOMMISSIE FINANCIËLE BEHEERSBAARHEID

Grip hebben en houden op de financiën in het sociaal domein is een opgave. De VNG biedt expertadvies aan in de vorm van de Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein om gemeenten te ondersteunen in deze opgave.

Hoe kunnen we bijdragen aan de Global Goals?

Veel van de Global Goals richten zich op kinderen en jongeren.  Onderwijs, veiligheid, armoedebeleid en arbeidsmarktbeleid gericht op jongeren zijn enkele manieren waarop gemeenten aan deze doelen bijdragen. Vanzelfsprekend draagt ook een goede jeugdzorg bij aan een veilige omgeving voor kinderen.

Hoe zit het met de jeugdcijfers van uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Ondersteuning van kwetsbare jongeren 16-27 jaar

Hier vindt u als gemeente kennis, regelgeving en goede voorbeelden bij de ondersteuning aan kwetsbare jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Deze informatie wordt verzameld door het NJi, VNG, verschillende gemeenten, Movisie en Divosa. 

Edgar Oomen is projectleider 16-27 bij de VNG. Hij helpt gemeenten bij integrale aanpak voor kwetsbare jongeren van 16-27 jaar.