Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd bouwt mee aan een lerend jeugdstelsel dat kinderen en jongeren in Nederland helpt gelukkig en veilig op te groeien. We ondersteunen initiatieven in het hele land die bijdragen aan vernieuwing en verbetering van de jeugdhulp, en helpen mee aan kennisuitwisseling, samenwerking en innovatie.

Programma Zorg voor de Jeugd

De zorg voor jeugd samen steeds beter maken. Dat is het doel van het programma Zorg voor de Jeugd, waarin professionals, gemeenten, het rijk, cliënten- en jeugdhulporganisaties samenwerken. Niet vanachter een bureau, maar in de lokale praktijk.Binnen dit programma werken we aan het wegnemen van dilemma’s en knelpunten die we in de dagelijkse praktijk tegenkomen. Dat gebeurt vanuit 7 doelen, waarin we zorgen voor praktische oplossingen voor vaak taaie vraagstukken.

Ga naar de website Zorg voor de Jeugd

Ondersteuningsteam

Weet u niet direct hoe of waar te beginnen, neem dan contact op met uw regio-ambassadeur.

Ondersteuningsteam (Website Zorg voor de Jeugd)

Expertteams jeugd

Heeft u complexe zorgvragen, waar u met de reguliere jeugdhulp niet uitkomt, neem dan contact op met het expertteam in uw regio.

Contactgegevens expertteams jeugd

Bovenregionale Expertisenetwerken Jeugd

Alle inzet van alle betrokkenen ten spijt, lukt het een regionaal expertteam niet altijd om tot een passende oplossing te komen. In die situaties ondersteunen de Bovenregionale Expertisenetwerken Jeugd om een onvoorwaardelijke oplossing mogelijk te maken.

Bekijk de Bovenregionale Expertisenetwerken Jeugd

Ervaringsdeskundigheid

Het ondersteuningsteam deelt 3 artikelen over de veranderopgave Ervaringsdeskundigheid (Jongeren- & Ouderperspectief).

Publicaties & Brieven