Het uitgangspunt bij de ondersteuning door gemeenten voor gedupeerde ouders, kinderen van gedupeerde ouders, ex-toeslagpartners en nabestaanden  vormen de reguliere processen en werkwijzen van de gemeenten binnen de Wmo, de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Daarnaast is sinds 5 november 2022 de Wet hersteloperatie toeslagen (Wht) van toepassing.

tekening-ondersteuning-ouders-def

Hulp bij de gemeente

Ouders die zich al bij UHT hebben gemeld als gedupeerde, worden meerdere keren persoonlijk geattendeerd op de mogelijkheid van brede ondersteuning (hulp) van hun gemeente. Hulp wordt geboden op basis van de Wht. De afspraken om t worden vastgelegd in een Plan van Aanpak. Iedere ouder die gebruikmaakt van het ondersteuningsaanbod ontvangt deze tot en met het afronden van de integrale beoordeling, ongeacht de vraag of uit de toetsing komt of iemand gedupeerd is. Als iemand gedupeerd blijkt, blijft de ondersteuning geheel in stand. Als na integrale beoordeling blijkt dat een ouder niet gedupeerd is, worden de gemaakte afspraken in het Plan van Aanpak gerespecteerd maar geen nieuwe afspraken gemaakt. De ouder heeft wel recht op reguliere gemeentelijke ondersteuning.

De Belastingdienst/Toeslagen zorgt voor de organisatie en de communicatie naar de gedupeerde ouders over de ondersteuning van gemeenten en over wat de gemeente voor ouders kan betekenen. Waar mogelijk brengt de Belastingdienst ouders ook zo rechtstreeks mogelijk met uw gemeente in contact. Daarvoor is het belangrijk dat de Belastingdienst/Toeslagen weet wie de contactpersoon bij uw gemeente is.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inventariseren van mogelijke hulpvragen van de ouder op (1 of meer van) de 5 leefgebieden. Gemeenten kunnen echter niet garanderen dat zij voor alle vragen (op korte termijn) een oplossing hebben. De onderstaande plaat geeft een beeld van de werkzaamheden en is opgesteld samen met gemeenten.