De Omgevingswet zorgt voor een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Ruimte en milieu worden verder geïntegreerd. Het gemeentelijke omgevingsplan is hét instrument waarin deze integratie op lokaal niveau plaatsvindt. Om gemeenten hierbij te helpen werkt de VNG aan de handreiking Activiteiten en milieuzonering. Dit is de opvolger van de uitgaven Bedrijven en milieuzonering 2009 en Milieuzonering nieuwe stijl uit 2019.

Op dit moment vindt nadere afstemming plaats over de nieuwe systematiek met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. De VNG streeft ernaar de nieuwe handreiking in het voorjaar 2024 te publiceren. Voor suggesties voor de tussenperiode zie hieronder bij Advies voor actualisatie planregelingen.