VNG Magazine nummer 13, 9 september 2022

Tekst: VNG
 

VNG Naleving congres: ‘Naleving doet ertoe’

Op maandag 10 oktober organiseert VNG Naleving het najaarscongres ‘Naleving doet ertoe; grip op uitvoering in het sociaal domein’. Het belooft een inspirerende dag te worden in Bussum met een plenaire talkshow over de ‘menselijke maat’ met onder anderen Carsten Herstel (directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie), Paul Frissen (wetenschapper), Peter van Leeuwen (ambtelijk secretaris Landelijke Cliëntenraad) en Ingrid Hoogstrate (beleidsdirecteur Inclusieve Samenleving VNG).
Aansluitend wordt er in verschillende workshops doorgepraat over dit thema en de thema’s: ‘overheid en markt: toezien op kwaliteit en rechtmatigheid’ en ‘data: balans tussen ethiek, wet en handhaving’. We nodigen u van harte uit om zich in te schrijven.
Alle informatie over de thema’s, het programma, de inhoud van de deelsessies én het inschrijfformulier vindt u op vngnalevingcongres.nl.
 

Veranderingen in directie van de VNG en VNG Naleving

Per 1 september is Ingrid Hoogstrate de nieuwe beleidsdirecteur Inclusieve Samenleving. Zij volgt Ali Rabarison op die na ruim 5 jaar voor de VNG gewerkt te hebben, stopt. Hoogstrate is al geruime tijd werkzaam bij de VNG. De aanstelling als directeur Inclusieve samenleving zorgt voor een mooie verbreding van haar werkzaamheden.
Ingrid Hoogstrate was directeur van VNG Naleving sinds 2019. Dat betekent dat VNG Naleving ook een nieuwe directeur heeft. Nathan Ducastel is, per 1 september, gestart als opvolger van Ingrid Hoogstrate. Ducastel werkt sinds december 2017 bij de VNG en is sinds juni 2020 al directeur-bestuurder bij VNG Realisatie. Die functie zal hij combineren met die bij VNG Naleving.
 

Gemeentelijke expertise gezocht voor wederopbouw Oekraïne

VNG International is op zoek naar gemeenten die expertise willen bieden bij het ontwikkelen van lokale herstelplannen. De nadruk ligt hierbij op het versterken van lokaal bestuur, zodat Oekraïense lokale overheden de capaciteit hebben om de herstelplannen ook op lange termijn uit te voeren. De plannen bieden kansen om niet alleen de oude situatie te herstellen, maar om steden en gemeenschappen duurzamer en democratischer terug te bouwen. Daarom zijn Oekraïners leidend in het hele project en wordt nauw samengewerkt met de Oekraïense vereniging van gemeenten.

Bijdrage van Nederlandse gemeenten
Vanuit een netwerk van Nederlandse gemeenten wordt een groep experts samengesteld die kan worden ingezet om aan de herstelplannen bij te dragen.
Naast een inhoudelijke bijdrage kunnen gemeenten ook financieel ondersteuning bieden via het VNG Fonds voor Noodhulp, Wederopbouw en Vredesbevordering.

Bijeenkomst voor bereidwillige gemeenten
Op dinsdag 4 oktober wordt er een informatieve bijeenkomst georganiseerd voor geïnteresseerde gemeenten. De bijeenkomst zal zowel fysiek als online plaatsvinden. U kunt zich aanmelden via vng.nl.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging