VNG Magazine nummer 13, 9 september 2022

Tekst: Rutger van den Dikkenberg | Beeld: Martine Sprangers

Raad & Werk: Lianne Mulder

RAAD: PvdA Noordoostpolder | WERK: Huisarts

‘Je maakt echt van alles mee, als huisarts. Het beroep geeft je het meest complete beeld van geneeskunde, van geboorte tot overlijden. We hebben in Marknesse een groepspraktijk met drie vrouwelijke huisartsen en zesduizend patiënten. Het hele oostdeel van de polder valt onder ons. De complete samenleving komt hier langs, van de eerste polderpioniers tot arbeidsmigranten.
In de huisartsenpraktijk zie en hoor ik veel. Ik zie waar dingen mislopen in de zorg, al word ik door patiënten niet aangesproken op gemeentelijke onderwerpen. Als er in de gemeente aan de beleidskant dingen bedacht worden, zie ik in de praktijk dat er nog wel verbeteringen mogelijk zijn. Ik voer in de fractie niet het woord over de zorg. Maar ik voed mijn fractiegenoten natuurlijk wel.’