VNG Magazine nummer 13, 9 september 2022

De raadsvergoeding wordt verrekend met de uitkering of belast in de inkomensheffing. Dat voelt onrechtvaardig omdat het bedrag toch al weinig voorstelt als je dat afzet tegen de hoeveelheid tijd die het raadswerk kost. Hoe ziet u dat?

Een raadslid
 

Geerten Boogaard

Zeer geacht raadslid,

Ooit was ik als promovendus ook burgerraadslid en ik kon de 300 euro per maand die je daarvoor kreeg goed gebruiken. Bovendien was ik veel tijd kwijt aan mijn politieke activiteiten. Ik zag het meer als een vrijwilligersvergoeding: niet in verhouding tot de geleverde werkzaamheden, maar als tegemoetkoming en als blijk van waardering. Toch moest ik het bedrag opgeven voor de inkomstenbelasting en kreeg ik er een naheffing voor. 

De onbelaste vrijwilligersvergoeding die ook niet in mindering wordt gebracht op de bijstandsuitkering bestaat wel, maar is gemaximeerd op 180 euro per maand en 1.800 euro per jaar. Als de overheid meer op vrijwilligers wil steunen en het lekenbestuur overeind wil houden, mogen die bedragen naar mijn mening inderdaad wel wat omhoog.

Geerten Boogaard, Thorbeckehoogleraar