VNG Magazine nummer 13, 9 september 2022

Auteur: Leo Mudde

Tot juni dit jaar was Margreet Jonker wethouder in Achtkarspelen. Nu keert ze terug in het openbaar bestuur, in een andere rol: griffier van de gemeenteraad van buurgemeente Dantumadiel.
 

Margreet Jonker

Vanwaar deze overstap? 
‘Eigenlijk wilde ik even rustig bijkomen toen duidelijk werd dat mijn partij niet zou terugkeren in het college van Achtkarspelen. Toen kwam dit voorbij, dit mocht ik niet laten passeren. Juist omdat het Dantumadiel is. Die gemeente zit in een boeiend proces van ontvlechting van de ambtelijke samenwerking met Noardeast-Fryslân. Het griffierschap heeft daarin een mooie rol.’

Wat gaat u doen? 
‘Ik was al eens tien jaar gemeenteraadslid in Kollumerland en heb ervaren hoeveel een griffier voor de gemeenteraad kan betekenen. Ik heb verschillende raadsgriffiers meegemaakt en vooral veel geleerd van Irene Rozemeijer. Hoe vlieg je sommige stukken aan, wat is verstandig en wat niet, waar moet je aandacht aan besteden, dat soort dingen. Juist in zo’n periode van ambtelijke ontvlechting is het voor de raad lastig om zijn eigen rol te pakken. En ook nog op een manier dat de gemeenschap zich erin herkent. Dat vraagt veel van raadsleden, daar wil ik ze bij steunen. Het is belangrijk dat ze plezier houden in het raadswerk en dat ze thuis kunnen vertellen waarom het zo belangrijk is.’ 

Wat laat u achter? 
‘Als wethouder had ik het sociaal domein in portefeuille en dat is altijd in beweging. Waar ik heel trots op ben is het prachtige systeem van schulddienstverlening dat we samen met onze partners hebben opgetuigd. En het inzetten van ervaringsdeskundigen die lotgenoten, slachtoffers van de kinderopvangtoeslagaffaire ondersteunen en begeleiden. Daar kan de gemeente nog heel lang ver mee komen.’