VNG International gaat Oekraïense gemeenten ondersteunen bij het ontwikkelen van lokale herstelplannen. Daarom zijn we op zoek naar gemeenten die expertise willen bieden of een financiële bijdrage willen leveren. Op dinsdag 4 oktober is er een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde Nederlandse gemeenten.

Hoewel de oorlog in Oekraïne nog in volle hevigheid woedt, is het van groot belang dat er nu al wordt voorbereid op de wederopbouwfase. De VNG wil daaraan een bijdrage leveren, in navolging van het verzoek van president Zelensky en de bereidheid van het kabinet voor een Nederlandse bijdrage aan hersteloperaties. 

Lokale herstelplannen

VNG International gaat Oekraïense gemeenten ondersteunen bij het ontwikkelen van lokale herstelplannen. De nadruk ligt op het versterken van lokaal bestuur, zodat Oekraïense lokale overheden de capaciteit hebben om de herstelplannen ook op lange termijn uit te voeren. Hiervoor zijn middelen vrijgemaakt uit het door het ministerie van Buitenlandse Zaken gefinancierde programma Sustainable Development through improved Local Governance (SDLG). 

De plannen bieden kansen om niet alleen de oude situatie te herstellen, maar om steden en gemeenschappen duurzamer en democratischer terug te bouwen. Daarom zijn Oekraïners leidend in het hele project en wordt nauw samengewerkt met de Oekraïense vereniging van gemeenten, zodat de behoeften van lokale inwoners centraal staan in de wederopbouwplannen.

Bijdrage van Nederlandse gemeenten

Om Oekraïense gemeenten te ondersteunen bij lokale hersteloperaties roepen we de hulp in van Nederlandse gemeenten. Vanuit een netwerk van Nederlandse gemeenten wordt een groep experts samengesteld die kunnen worden ingezet om aan de herstelplannen bij te dragen. 

Naast een inhoudelijke bijdrage kunnen gemeenten ook financieel ondersteuning bieden. Gemeenten kunnen doneren via het VNG Fonds voor Noodhulp, Wederopbouw en Vredesbevordering.

Bijeenkomst voor bereidwillige gemeenten

Op 4 oktober van 14.00 tot 16.00 uur houden we een informatieve bijeenkomst voor geïnteresseerde gemeenten over de Nederlandse bijdrage aan lokale herstelplannen in Oekraïne. De hybride bijeenkomst zal zowel fysiek plaatsvinden in Den Haag, als online via Microsoft Teams.

Meer informatie