VNG Magazine nummer 8, 20 mei 2022

Tekst: VNG

Openstelling vacatures in VNG-bestuur en -commissies

Alle burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en raadsleden kunnen zich tot uiterlijk 1 juli kandidaat stellen voor de in totaal 226 vacatures in bestuur, 9 adviescommissies en 2 colleges van de VNG.
In ledenbrief 22/024 (verzonden op 25 april) leest u meer over het tijdpad, de uitgangspunten en de wijze van aanmelding. We zijn alle kandidaten bij voorbaat dankbaar voor hun bereidheid om een bijdrage te leveren aan het werk van de bestuurlijke organisatie van de VNG.


VNG-directie benoemt twee nieuwe beleidsdirecteuren

De algemene directie van de VNG is blij met de benoeming van twee nieuwe beleidsdirecteuren. Andries Kok start op 1 juni als directeur Lokaal Bestuur en Informatiesamenleving. Ingrid Hoogstrate wordt op 1 september directeur Inclusieve samenleving. Beiden zijn al geruime tijd werkzaam bij de VNG.

Directeur Lokaal Bestuur en Informatiesamenleving

Door verandering van taken en een samenvoeging is de nieuwe directie Lokaal Bestuur en Informatiesamenleving ontstaan. Voor deze directie is Andries Kok per 1 juni aangesteld als directeur. Andries werkt sinds 2008 bij de VNG en sinds 2018 als teamleider Financiën. Hij gaat in zijn nieuwe functie verder met het werk dat hij als teamleider al kent. Andries wil de brede portefeuille van de beleidsdirectie graag in samenhang verder ontwikkelen en synergie tussen de teams creëren. VNG’er Peter van Zoest wordt waarnemend teamleader Financiën tot er een opvolger voor Andries is gevonden.

Directeur Inclusieve samenleving

Ali Rabarison verlaat de VNG als directeur Inclusieve samenleving en wordt op 1 september opgevolgd door Ingrid Hoogstrate. Ingrid startte in 2010 bij de VNG en werd in 2019 directeur van VNG Naleving. Ook is ze sinds november 2021 programmadirecteur Asiel & Migratie. De aanstelling als directeur Inclusieve samenleving zorgt voor een verbreding van haar werkzaamheden. Ze heeft daar veel zin in. Ingrid zegt VNG Naleving met moeite los te kunnen laten, maar ziet daar een gezonde organisatie en een mooie toekomst als onderdeel van de gezamenlijke gemeentelijke uitvoering.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging