VNG Magazine nummer 8, 20 mei 2022

De laatste tijd gaat het veel over dubbele petten in de wetenschap. U neemt ook alles en iedereen de maat. Maar door wie wordt u eigenlijk betaald?

Een criticus
 

Geerten Boogaard

Geachte criticus,

Goede vraag! ik ben bijzonder hoogleraar vanwege de Thorbecke-stichting. die kunnen mijn salaris betalen dankzij een subsidie van het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties. Daar ligt een subsidieregeling onder met een evaluatieverplichting en het totaalbedrag van de subsidie is terug te vinden in de begroting van BZK.
Of dat betekent dat ik nooit iets onaardigs over BZK durf te zeggen, moet iedereen zelf maar beoordelen.
Wetenschappelijk ben ik in ieder geval voor wat ik wél zeg verantwoording schuldig aan de drie hoogleraren in het stichtingsbestuur die de Universiteit Leiden apart heeft aangesteld als het curatorium van de leerstoel.

Geerten Boogaard, Thorbeckehoogleraar

 

Ook een vraag voor Geerten Boogaard? Mail naar: thorbeckehoogleraar@vngmagazine.nl.