VNG Magazine nummer 9, 21 mei 2021

Voor mensen met een kleine portemonnee is de energietransitie financieel lastig. Wethouder Erik de Vries (SP) uit Helmond maakt zich zorgen over deze energiearmoede. Met wie praat hij over dit onderwerp?
 

Erik de Vries

Antoinette Maas, wethouder Duurzaamheid in Helmond
‘Al onze inwoners moeten mee kunnen in de omslag naar duurzame energie. Antoinette en ik zoeken gezamenlijk naar mogelijkheden om de laagste inkomens hierbij te ondersteunen.’

Frans Huijbregts, directeur Huijbrechts Groep en lid VNO-NCW Helmond
‘Energiearmoede is onderdeel van een veel groter probleem: de tweedeling in onze samenleving. Frans heeft een prominente rol in de lokale Helmondse coalitie tegen tweedeling.’

Lonneke Maráczi, gemeenteraadslid SP
‘Lonneke zet zich al lang in voor mensen met een kleine beurs. Samen met Nathalie vroeg zij het afgelopen jaar aandacht voor de gevaren van energiearmoede.’

Nathalie Peijs, gemeenteraadslid PvdA
‘Oppositie of coalitie maakt op dit onderwerp geen verschil. Mede dankzij Nathalie is energiearmoede prominent op de raadsagenda gekomen.’

Sylvia Temminck, procesbegeleider energietransitie adviesbureau Zanders
‘Sylvia deed onderzoek naar het voorkómen van energiearmoede. Daarmee legde ze de basis voor de bespreking hiervan in de gemeenteraad.’

Arjan Vliegenthart, directeur Nibud
‘Arjan is een oude bekende en iemand met veel kennis van zaken. Hij vraagt nadrukkelijk aandacht voor de vele huiseigenaren die verduurzaming van hun woning niet kunnen betalen.’

Alberta Schuurs, wethouder De Ronde Venen en voorzitter VNG-overleg armoede en schulden
‘In het portefeuillehoudersoverleg armoede en schulden praten we onder leiding van Alberta over allerlei onderwerpen rondom (het voorkomen van) armoede.’