VNG Magazine nummer 9, 21 mei 2021

Beste Thorbeckeprofessor,

Binnenkort komt in mijn gemeenteraad de besluitvorming over de RES 1.0 op de agenda. Mij is echter niet duidelijk welke positie de gemeente formeel heeft: is dit een autonoom initiatief of worden wij als gemeenten ‘in medebewind geroepen’, zoals dat heet? 

Een raadslid uit het noorden
 

Geerten Boogaard

Geacht raadslid,

Technisch gezien is  het RES-proces een soort gecoördineerde autonomie: alle gemeenten hebben via de VNG het Klimaatakkoord meegetekend. Uit vrije wil en op eigen initiatief, zou je kunnen zeggen: autonomie dus. 

Anderzijds staat in dat akkoord ook dat als een regio haar doelen niet haalt, er ingrepen wordt via het interbestuurlijk toezicht en het omgevingsrecht. Dat klinkt weer als gevorderd medebewind. 

Uiteindelijk zal de toekomst het uitwijzen. Als het RES-proces inderdaad op decentrale autonomie rust, dan mogen gemeenteraden ook nee zeggen. Wordt zo’n besluit vervolgens niet geaccepteerd, dan was het toch medebewind. In dat geval is wel een wettelijke grondslag nodig om met enig democratisch mandaat in de gemeentelijke huishouding in te grijpen.

Geerten Boogaard, Thorbeckehoogleraar

Ook een vraag voor Geerten Boogaard? Mail naar: thorbeckehoogleraar@vngmagazine.nl.