VNG Magazine nummer 10, 12 juni 2020

Auteur: Rutger van den Dikkenberg | Beeld: Foto Meulenhof

Door financiële problemen moet Oirschot, net als veel gemeenten, opnieuw bezuinigen. De bibliotheek wordt verder afgebouwd, de subsidie voor muzieklessen wordt geschrapt en de geplande bouw van een school gaat niet door. ‘Dit is pijnlijk’, zegt wethouder Ad van Beek (De Gewone Man). 
 

Ad van Beek, wethouder Oirschot

Hoeveel moet u bezuinigen?
‘We hebben eind juni de kadernota opgesteld voor 2021. Daarin geven we aan wat de financiële speelruimte is om te komen tot een sluitende begroting. We zijn heel erg geschrokken: we hebben de komende jaren een tekort van anderhalf miljoen euro. Dat is behoorlijk wat, veel meer dan we dachten. We moeten dat opvangen met een bezuinigingspakket en het verder verhogen van de ozb. Dat laatste willen we eigenlijk niet, want die is al best hoog. We hebben daarom de raad voorgesteld om onder meer de bibliotheekvoorziening verder af te bouwen. Dat is de zoveelste korting, waardoor er nu maar een bescheiden bibliotheekje overblijft. Is dat nog te verkopen aan de inwoners? Dat moeten we uitleggen. Ook stoppen we met de bestrijding van de eikenprocessierups, omdat dat geen primaire taak is voor gemeenten. Dat levert 80.000 euro op, maar beïnvloedt wel de leefbaarheid in het dorp. We stellen daarnaast voor om een school niet te bouwen. Ook dat levert reacties op. En we willen de subsidie voor muzieklessen stoppen, met pijn in het hart. We verlagen natuurlijk ook het budget voor de groenvoorziening en het onderhoud aan wegen. Dat is op den duur vervelend, maar dat is anders dan het schrappen van voorzieningen waar mensen op aangewezen zijn. Dan tref je mensen heel direct en heel persoonlijk.’

U wijst in de kadernota ook op de komende herijking van het gemeentefonds, die er waarschijnlijk toe zal leiden dat kleinere gemeenten vanaf 2022 minder geld krijgen. Vreest u die herverdeling?
‘Ja, zeker. Die vrees ik echt. Als we inderdaad straks nog minder krijgen, dan moeten we zo ver bezuinigen dat er in de dorpen niks meer mogelijk is. We hebben namelijk al heel veel vaker het rode potlood moeten gebruiken. Ik heb nog geen idee wat we dan allemaal nog moeten schrappen, maar de leefbaarheid gaat er dan zeker op achteruit.’

De Tweede Kamer bespreekt begin volgende maand de lastige financiële positie van gemeenten. Wat is uw boodschap?
‘Gemeenten moeten op basis van een reële berekening gefinancierd worden. Nu blijkt dat er bijvoorbeeld in de jeugdzorg geld bij moet, is het lastiger om andere dingen te doen. Dan moeten we inderdaad korten op de bibliotheekvoorziening. Kijk, als we in Oirschot de enige waren met een tekort, dan moet je naar de eigen organisatie kijken. Maar dit speelt overal. Daar moeten we volwassen naar kijken, en dan verwacht ik ook een constructieve reactie van het Rijk.’