VNG Magazine nummer 11, 26 juni 2020

Tekst: VNG | Beeld: Shutterstock

Bus

Terugblik commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit

De commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit kwam op 5 juni 2020 bijeen. Er werd gesproken over corona en het openbaar vervoer en over het Programma Stedelijke Transformatie.

Corona en openbaar vervoer
De commissie heeft Jan van Selm van DOVA (Decentrale Openbaar Vervoer Autoriteiten) uitgenodigd om het onderwerp in te leiden. DOVA is een samenwerkingsverband van de provincies en de vervoerregio’s Amsterdam en Rotterdam/Den Haag. DOVA houdt zich bezig met de consequenties van corona zoals het blijven doorrijden, looproutes, de inrichting van haltes, beperking van het aantal zitplaatsen en de financiële gevolgen.

De commissie heeft een aantal vragen:

  • De onderwijscampussen gaan weer open. Hoe speelt het openbaar vervoer daarop in?
    Reactie: Uitgangspunt is dat de dienstregeling past bij de vervoervraag. Maar de vraag kan ook worden aangepast. Zo is met hogescholen afgesproken om van 11.00 tot 15.00 uur open te zijn.
  • De indruk is dat gemeenten buiten discussies rond het ov worden gehouden.
    Reactie: Dat is onjuist, er is veel contact tussen DOVA en de G4 en het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI).
  • Hoe voorkomen we dat de financiële gevolgen van corona leiden tot een forse stijging van ov-tarieven?
    Reactie: De discussie over financiën wordt gevoerd in het Nationaal ov-beraad. DOVA ziet het verhogen van de ov-tarieven niet als gewenste oplossing.

De commissie vindt het goed om te horen dat compensatie van reëel gemaakte kosten als uitgangspunt wordt gehanteerd. Als de kosten niet volledig worden gecompenseerd, ontstaat de neiging om toch extra klanten te werven en dat is nu niet gewenst.

Na de commissievergadering is bekend geworden dat het Rijk € 1,5 miljard vrijmaakt voor de ov-sector. Dit is 93 procent van de reële kosten van het ov voor 2020. De resterende 7 procent dragen de vervoerders.

Programma stedelijke transformatie
De plaatsvervangend voorzitter van de commissie, Harriët Tiemens, presenteert het Programma Stedelijke Transformatie, waarin de VNG deelneemt. De commissie vraagt om in het programma aandacht te geven aan de combinatie verdichting en klimaatadaptatie en aan participatie in verdichtingsgebieden.
Verdichten en klimaatadaptatie lijken strijdig met elkaar. In Nieuwegein is een goed voorbeeld van een project waar dit wel samengaat. De gemeente Zaanstad vertelt over haar participatie-aanpak bij stedelijke transformatie.   

Meerjarige Transitiestrategie Common Ground

Het VNG-bestuur heeft de Meerjarige Transitiestrategie Common Ground vastgesteld. In 2020 realiseren we twee oplossingen (Registratie Vakantieverhuur en het Huishoudboekje) die in 2021 moeten werken en voor alle gemeenten beschikbaar zullen zijn om in de uitvoeringspraktijk te gebruiken. (Zie ook VNG Magazine van 12 juni jl.)

Met de informatiekundige visie Common Ground gaan gemeenten collectief de informatievoorziening eenvoudiger, sneller en slimmer inrichten. Daarmee kunnen gemeenten tijdig en flexibel diverse maatschappelijke opgaven realiseren. De afgelopen jaren hebben we de visie vastgesteld, een innovatie-aanpak uitgewerkt en enkele componenten ontwikkeld.
Nu moeten we aantonen dat Common Ground in de praktijk werkt en vaststellen wat nodig is om deze oplossingen in het hele land te kunnen gebruiken.

Gemeenten stemmen in Ledenraadpleging

De Algemene Ledenvergadering (ALV) 2020 is uitgesteld tot medio september. Via een ledenraadpleging kunnen gemeenten zich tot en met 26 juni 2020 uitspreken over een beperkt aantal voorstellen, die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van VNG-activiteiten en de financiering daarvan. In een ledenbrief wordt de uitslag van de ledenraadpleging met de leden gedeeld.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl