VNG Magazine nummer 15, 7 oktober 2022

In Bergen (Noord-Holland) is een formatieakkoord gesloten waarin staat dat in het verleden genomen raadsbesluiten niet meer mogen worden ingetrokken, tenzij in de omstandigheden sprake is van ingrijpende wijzigingen van doorslaggevende betekenis. Kan dat juridisch?

Koos Bruin, raadslid Behoorlijk Bestuur Bergen
 

Geerten Boogaard

Geachte heer Bruin,

Een gemeenteraad kan zijn eigen bevoegdheid juridisch niet ‘op slot’ zetten met een soort eeuwigheidsclausule naar Duits model. Dat zou een ontoelaatbare inbreuk zijn op het politieke primaat van de rechtstreeks gekozen raad en op het vrije mandaat van de individuele raadsleden.
Natuurlijk kunnen raadsleden wel in politieke zin afspreken dat ze geen pogingen meer zullen doen om eenmaal genomen besluiten weer terug te draaien.
Of dat in dit geval verstandig is, kan ik van een afstand niet beoordelen. Maar de binding aan die afspraak kan nooit juridisch dwingend zijn.

Geerten Boogaard, Thorbeckehoogleraar

Ook een vraag voor Geerten Boogaard? Mail naar: thorbecke­hoogleraar@vngmagazine.nl.