VNG Magazine nummer 15, 7 oktober 2022

Auteur: Rutger van den Dikkenberg | Beeld: Remco van Vondelen fotografie

Ze was acht jaar raadslid en vier jaar wethouder in Pijnacker-Nootdorp. Voor Ilona Jense is het burgemeestersambt een logisch vervolg. ‘Ik stond twaalf jaar op het veld, nu wordt het tijd om wat meer afstand te nemen.’
 

Ilona Jense

Vanwaar deze overstap? 
‘Het huis van de buren komt maar één keer te koop. Ik wilde na twaalf jaar wel graag de overstap maken. En ik ben opgegroeid in Zeeland, mijn vader werkte als loods op de Westerschelde. Dus toen Hulst voorbij kwam, heb ik een brief geschreven. Ik was de afgelopen vier jaar ook locoburgemeester, in die hoedanigheid merkte ik dat ik het fijn vond om wat afstand te kunnen nemen tot de politieke discussies. Als burgemeester kan ik de partijkleuren uittrekken en vanaf een stapje hoger het debat volgen. De rol is anders, en de rol van burgermoeder komt erbij. Ik wil er voor de inwoners zijn op hoogtijdagen en als het minder lekker gaat.’

Waar bent u trots op? 
‘We hebben de afgelopen periode in Pijnacker-Nootdorp een nieuwe omgevingsvisie opgesteld. Daar ben ik echt trots op. Dat deden we tijdens corona en omdat we het belangrijk vonden dat de inwoners participeerden, hebben we echt geprobeerd dat op een andere manier vorm te geven. We hebben een soort Panorama Mesdag van onze gemeente gemaakt en aan de inwoners gevraagd: hoe ziet u de toekomst voor u? We hadden uiteindelijk twaalfduizend unieke reacties, onder meer omdat het een makkelijk proces was om aan mee te doen.’

Wat heeft u geleerd? 
‘Je moet altijd zelf het hele verhaal vertellen. Ik was wethouder ruimtelijke ordening, dan moet je best vaak “nee” zeggen op verzoeken van inwoners. Die kunnen daar boos om worden. Het is heel makkelijk om een ambtenaar langs te sturen om dan te zeggen dat iets niet kan. Maar ik vind dat je zelf moet uitleggen waarom je wel of niet afwijkt van het beleid. Als je met de mensen zelf om tafel gaat, ontstaat er meestal wel wederzijds begrip.’