VNG Magazine nummer 15, 7 oktober 2022

Tekst: VNG

Rijksbegroting 2023 en de gevolgen voor gemeenten

Wat zijn belangrijkste kabinetsvoornemens in de rijksbegroting 2023 voor gemeenten? In onze ledenbrief van 28 september geven we daarvan een beknopte samenvatting. Voor sommige voornemens is er extra budget en voor een paar onderwerpen blijven de financiën achterwege.

Financieel ravijn na 2026
In deze rijksbegroting zet het kabinet een stap in de richting van een oplossing voor het financiële ravijn tot in 2026 door 1 miljard euro aan het gemeentefonds toe te voegen.
Voor de periode na 2026 zien wij echter een forse terugval in het accres. Daar moet echt een oplossing voor komen. Ook het kabinet ziet de noodzaak van een structurele oplossing en doet daarom een procesvoorstel om hierover de komende tijd samen het gesprek te voeren.


Invulling vacatures in Bestuur en commissies bekendgemaakt

Ruim 630 kandidaten hadden zich aangemeld voor de 226 vacatures in bestuur en commissies. Daaruit heeft de Voordrachtscommissie een keuze gemaakt. Het bestuur van de VNG heeft de kandidaten op 22 september tot waarnemer benoemd. Het waarnemerschap geldt tot aan de Najaars-ALV van 2 december. Op de ALV worden zij na instemming van de leden officieel benoemd tot bestuurs- en commissieleden.

Een overzicht van de nieuwe bestuurs- en commissieleden staat op vng.nl/vereniging.

Openstaande vacatures bestuur en commissies
De VNG zoekt nog kandidaten voor het voorzitterschap en vicevoorzitterschap van de vereniging, drie vacatures in het College voor Arbeidszaken en twee vacatures in de commissie Europa en Internationaal. Wij nodigen u van harte uit om u kandidaat te stellen voor een of meer van deze vacatures.

Nieuwe vicevoorzitter in december bekend
Op de Najaars-ALV van 2 december eindigt de tweede en laatste benoemingstermijn van vicevoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. Daarnaast heeft VNG-voorzitter Jan van Zanen aangekondigd na een periode van acht jaar (ook zijn tweede en laatste benoemingstermijn) afscheid te zullen nemen op de ALV van 14 juni 2023.
Daarom is besloten dat we op zoek gaan naar een kandidaat die per 2 december als vicevoorzitter aan de slag wil én per 14 juni 2023 de rol van voorzitter op zich neemt. Per 14 juni 2023 kiezen de leden dan een nieuwe vicevoorzitter. Zo is er voor de nieuwe voorzitter voldoende tijd om ingewerkt te worden.


VNG Realisatie Jaarevent: Op koers in de uitvoering

Gemeenten staan midden in de samenleving. Dicht bij inwoners, studenten en ondernemers voeren ze een grote diversiteit aan overheidstaken uit. Veel maatschappelijke en organisatorische opgaven zijn voor alle gemeenten gelijk. Daarom werkt de VNG samen met en vóór gemeenten aan een krachtige, lokale uitvoeringspraktijk. We doen dat vanuit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) met een grote diversiteit aan projecten en programma’s.
Wat is hierbij onze koers? Hoe houden we die koers vast? En hoe zorgen we voor verbinding met gemeenten? Daarover gaan we op 10 november in DeFabrique in Utrecht graag met u in gesprek.
Tijdens het Jaarevenement ’Op koers in Uitvoering’ nodigen wij u uit om uw visie en actuele behoefte aan ondersteuning bij gemeentelijke dienstverlening met ons te delen. Daarnaast laten wij u binnen specifieke domeinen als werk en schulden tal van mogelijkheden vanuit de uitvoeringspraktijk ervaren.
Meer informatie en aanmelden: vng.nl/vngrjaarevenement.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging