VNG Magazine nummer 12, 28 augustus 2020

Auteur: Marten Muskee | Beeld: Paul Mellaart

De Goudse schouwburg kampt al jaren met tekorten. SGP-fractievoorzitter Harold Hooglander stelt voor inwoners van buiten de gemeente meer te laten betalen voor een ticket.

Harold Hooglander

Vanwaar dit opmerkelijke voorstel?
‘De schouwburg krijgt jaarlijks een forse subsidie van de gemeente, ruim een miljoen euro. Het lukt de directie niet om structureel een goede businesscase te maken waardoor de subsidie naar beneden kan. Dat is wel beloofd toen de directie in 2010 ook een bioscoop onder haar beheer nam. De subsidie in juni van twee ton om een faillissement te voorkomen, is de directe aanleiding voor de vragen van mijn fractie. Een mogelijkheid die bijdraagt aan een betere exploitatie is om niet-Gouwenaren een hogere ticketprijs te laten betalen, of om de buurgemeenten te laten meebetalen aan de subsidie. Uit cijfers blijkt dat 65 procent van de schouwburgbezoekers niet uit Gouda komt. Het is mooi dat de schouwburg een regionale functie heeft, maar de subsidie wordt via de ozb opgebracht door de inwoners van Gouda. Daar zit iets scheef. Anderen profiteren van een relatief lage ticketprijs, en er zijn ook genoeg Gouwenaren die nooit naar de schouwburg gaan.’

Kan dit überhaupt? En zet dit niet de deur open voor buurgemeenten die entree gaan heffen voor het recreëren in het buitengebied?
‘Er bestaan wel meer voorzieningen die exclusief voor inwoners zijn. Op allerlei punten en momenten wordt onderscheid gemaakt door gemeenten. Als je dit goed uitwerkt, kun je bijvoorbeeld de ticketprijs verhogen en de Gouwenaren een korting geven via een pas, vergelijkbaar met de Rotterdampas. Het is absoluut niet mijn bedoeling de verhouding met de omliggende buurgemeenten op scherp te zetten, maar je kunt wel het gesprek aangaan. Iemand uit Bodegraven-Reeuwijk opperde al om entree te gaan heffen bij de Reeuwijkse Plassen. Het gaat mij er niet om alles te beprijzen en het eigen volk voorop te stellen, maar ik wil wel kijken naar wie er gebruikmaakt van onze voorziening.’

Er is wel vaker sprake van wrijving tussen een centrumgemeente en de buurgemeenten over de verdeling van lasten en lusten. Hoe ziet u dat?
‘Het is helder dat centrumgemeenten veel meer kosten maken en de rekening betalen voor het feit dat ze die functie vervullen. Dat moet ook tot uitdrukking komen via de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds. Ik waag te betwijfelen of dat in alle opzichten correct gebeurt voor Gouda. Het feit dat je een grote taakstelling krijgt ten aanzien van bijvoorbeeld sociale huurwoningen is logisch, maar compenseer dat dan ook. Anders wordt het voor die gemeente ondraaglijk om financieel rond te komen. Voor de echt grote gemeenten is financieel wel het nodige gebeurd. Gouda is echter net niet groot genoeg, maar heeft wel een duidelijke regiofunctie.’