VNG Magazine nummer 18, 19 november 2021

Auteur: Leo Mudde

Een coalitie van het lokale vrije woord. Daarvoor pleit Pieter Jeroense, plaatsvervangend algemeen directeur van de VNG.

Pieter Jeroense riep tijdens een conferentie van de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) overheden en lokale en regionale media op samen te werken aan een versterking van de lokale journalistiek. Volgens hem is dat cruciaal voor de lokale democratie. Jeroense, die vijf jaar gemeentesecretaris van Alphen aan den Rijn was en daarvoor hoofd communicatie van Leiden, zei dat wethouders en raadsleden in Leiden in zijn tijd altijd bezig waren met wat het Leidsch Dagblad zou schrijven. ‘Zo veel invloed heeft de lokale journalistiek op het gemeentebestuur. Dat er een spanningsveld is tussen de belangen van een gemeentebestuur en van de media, is duidelijk. Zo hoort dat ook.’

Overdaad

De kwaliteit van de lokale journalistiek staat onder druk. Redacties hebben een beperkt budget en kunnen het zich niet meer permitteren altijd een journalist naar de vergaderingen van de gemeenteraad te sturen. 
Anderzijds zijn er zo veel (sociale) media bij gekomen, dat er een overdaad van nieuws is waarin inwoners moeilijk kunnen onderscheiden wat goede en wat slechte journalistiek is. Als de professionele media worden versterkt en beter in staat worden gesteld gedegen journalistiek te bedrijven, dan zouden ze zich kunnen onderscheiden. Jeroense: ‘Als mensen zien dat een overheid goed en kritisch wordt gevolgd, zou het vertrouwen in die overheid kunnen toenemen.’

Commitment

Volgens Marcel Broersma, hoogleraar Media en Journalistieke Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen, blijkt uit onderzoek dat lokale media hoog scoren wat betreft betrouwbaarheid. Dat geldt ook voor de lokale politiek, omdat burgers zijn geïnteresseerd in wat er in hun directe omgeving gebeurt. Volgens hem is een commitment aan de lokale journalistiek ook een commitment aan het democratisch bestel. 

Broersma zei dat voor gezonde lokale media een stabiele en duurzame infrastructuur nodig is, evenals structurele publieke financiering en professionalisering van de journalistiek.