VNG Magazine nummer 18, 19 november 2021

Auteur: Rutger van den Dikkenberg

Ruthger Schoonderbeek is vanaf 1 december de nieuwe gemeentesecretaris van Aa en Hunze. Met zijn overstap keert hij weer terug naar de functie die hem het meest bevalt. Hij is nu nog strategisch projectleider in Noardeast-Fryslân.
 

Ruthger Schoonderbeek

Vanwaar deze overstap? 
‘De vacature voelde als een unieke kans. Ik was niet heel actief op zoek naar een andere functie, maar deze paste in alle opzichten goed. Ik was twee keer eerder gemeentesecretaris. Het is een functie op het snijvlak van bestuur en organisatie, en altijd dynamisch. Ik stel mijn kennis en ervaring graag in dienst van het openbaar bestuur. Dat is mijn domein, ik houd van werk dat ertoe doet. Er zijn weinig private organisaties die zoveel producten en diensten leveren als de gemeente. Ik heb ervaren dat wat gemeenten en ambtenaren doen, ertoe doet. Ik ben nu strategisch projectleider, maar ik heb het wel gemist om in de cockpit te zitten.’ 

Wat gaat u doen? 
‘De gemeente heeft een reorganisatie achter de rug. Voor het vervolgtraject zijn twee pijlers gekozen. Ten eerste wil Aa en Hunze opgavegericht werken, en ten tweede “trefzeker meebewegen”. De gemeente moet meegaan met de ontwikkelingen en behoeften in de samenleving. Van de nieuwe gemeentesecretaris wordt gevraagd en verwacht dat hij, uiteraard samen met het college en het ambtenarenapparaat, de organisatie daarin verder ontwikkelt.’

Wat heeft u geleerd? 
‘Het is goed om te spreken over de dingen die je bezighouden en die moeilijk liggen. Pas op het moment dat je zaken bespreekbaar maakt, kan er een dialoog over gevoerd worden en ontstaan verbeteringen. Je kunt meer invloed hebben op dingen dan je soms denkt. Als je iets nodig hebt, kun je afwachten tot het komt of zelf het initiatief nemen. Dat heb ik gaandeweg mijn carrière geleerd: als je zelf in actie komt, gaan er meer deuren open.’