VNG Magazine nummer 18, 19 november 2021

Tekst: Rutger van den Dikkenberg

Annet Doesburg

Gemeentesecretaris Annet Doesburg van Waadhoeke is actief bezig met hrm en personeelsbeleid. Ze is onder meer lid van het College voor Arbeidszaken van de VNG en bestuurslid bij A&O fonds Gemeenten. Met wie praat zij over dit onderwerp?

Marga Waanders, burgemeester gemeente Waadhoeke
‘In onze heringedeelde gemeente staat de ontwikkeling van organisatie en bestuur centraal. Wij trekken hierin samen op.’

Pier van Olphen, afdelingsmanager Gebiedsteam gemeente Waadhoeke
‘Organisatieontwikkeling is niet alleen van de afdeling hrm. Pier neemt verschillende initiatieven voor de ontwikkeling van ons managementals collectief.’

Helen Schuurmans, bureauhoofd Vereniging van Gemeentesecretarissen
‘Toen Helen begon als bureauhoofd herkende ik in haar ook de passie voor ontwikkeling. En voor onze professie als gemeentesecretaris.’

Neeltje van den Brand, inwoonster van en trainster voor de gemeente Waadhoeke
‘Neeltje traint regelmatig onze medewerkers. Daarnaast bracht ze ons in aanraking met Maps Tell, een zeer inspirerende methode om teams mee “in kaart te brengen”.’

Astrid Frey, werkzaam voor de Eduardo Frei Stichting
‘Als vrijwilliger bij de Eduardo Frei Stichting train ik regelmatig politici in nieuwe democratieën. Astrid is daarbij een belangrijke sparringpartner. Momenteel train ik vrouwen in voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen in Jordanië.’

Karin Sleeking, directeur A&O fonds gemeenten
‘Het is een voorrecht om bestuurslid te mogen zijn van A&O fonds Gemeenten. Karin en haar medewerkers leveren een inspirerende bijdrage aan de ontwikkeling van de gemeentelijke organisaties.’

Jeroen IJkema, directeur gemeente Waadhoeke
‘Jeroen en ik willen graag veel investeren in de ontwikkeling van onze organisatie en onze medewerkers. Zelfs tijdens de coronatijd hebben we veel geleerd.’