Nederlandse gemeenten zijn belangrijke opdrachtgevers in de GWW-sector en kunnen zorgen voor een aanzienlijke reductie van de uitstoot. De VNG inspireert en activeert zowel beleidsmakers als gemeenteambtenaren om met CO2-reductie in de GWW aan de slag te gaan. Dat doen we met de volgende activiteiten:

  • De mogelijkheid verkennen om met alle gemeenten een gedragen plan te hebben om tot 50% CO2-reductie in de GWW te komen in 2030.
  • Onderzoeken of en hoe de instrumenten van de landelijke aanpak Duurzame GWW goed bruikbaar gemaakt kunnen worden voor gemeenten. 
  • Gemeentelijke werkgroepen GWW opzetten. 
  • (Online) inspiratiesessies organiseren met best practices van gemeenten. 
  • Praktijkvoorbeelden van gemeenten verzamelen
  • De verduurzamingstool buitenverlichting mogelijk uitbreiden met berekeningen voor andere GWW-onderwerpen. De huidige rekentool maakt beleidskeuzes voor verLEDding en verduurzaming van openbare verlichting makkelijker. 
  • Een handreiking opstellen voor CO2-reductie door aanpassing in het wegontwerp. Lees meer over het eerste deel van het onderzoek door GNMI
  • De Digitale Materialen Marktplaats voor de buitenruimte verder ontwikkelen en landelijk uitrollen. Deze marktplaats geeft overheden op een laagdrempelige wijze inzicht in het aanbod van en de vraag naar producten, materialen en grondstoffen voor de buitenruimte en stimuleert daarmee de mogelijkheid van hergebruik.

Houd de agenda en nieuwsberichten in de gaten om deel te nemen aan de verschillende activiteiten. Meer informatie? Mail naar CO2@VNG.nl 

Praat mee op het forum

Onze fora zijn bedoeld om onze leden een platform te bieden om onderling met elkaar in contact te komen en vragen aan elkaar te stellen. Praat mee in de forumgroep CO2 Duurzaam GWW. Als u al een account heeft, kunt u direct naar de forumgroep. Heeft u nog geen account? Registreer u dan hier.