Inrichten, beproeven en oefenen zijn belangrijke stappen in de voorbereiding op de Omgevingswet. De VNG ondersteunt en faciliteert gemeenten bij de voorbereiding op de Omgevingswet, onder meer met werkplaatsen.

Een van de voordelen van de werkplaatsen is dat niet alleen de gemeente die een werkplaats organiseert van die ervaring leert. Ook andere gemeenten kunnen profiteren van de bevindingen die gedaan worden. 

De bevindingen van gemeenten die een werkplaats hebben georganiseerd en afgerond of nog bezig zijn, leest u hieronder en u kunt er rechtstreeks op klikken vanuit het menu:

Informatie over de werkplaatsen Omgevingswet