Van oktober 2021 tot en met mei 2022 werken de gemeente Arnhem en de VNG samen in een werkplaats omgevingsplan. Het doel is om te toetsen of de systematiek van de bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte past in het omgevingsplan.

De gemeente Arnhem grijpt de Omgevingswet aan als kans om de digitale dienstverlening in het fysieke domein flink te verbeteren. Daarom zijn ze al bezig met het experimenteren met bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte. In deze plannen knippen ze de bestemmingsplanregels in zo klein mogelijke onderdelen op. Met deze modulaire aanpak willen zij ervoor zorgen dat het omgevingsplan straks beter te beheren is, duidelijke taal bevat en ook digitaal goed leesbaar en raadpleegbaar is. Ook de toepasbare regels worden hierdoor klantvriendelijker omdat een groot aantal vragen door geo-informatie wordt beantwoord. 

Werkplaats met de VNG

Om te weten of deze Arnhemse systematiek past in het omgevingsplan, hebben de VNG en de gemeente Arnhem een werkplaats gestart. In de werkplaats wordt deze systematiek zowel technisch als inhoudelijk getoetst. Naast toetsing is de werkplaats ook bedoeld om oplossingen te bedenken om de opzet aan te passen voor het geval de Arnhemse systematiek niet goed aansluit op de wet en het DSO.

Eindresultaat werkplaats

Het streven is dat na afloop van de werkplaats de ruimtelijke regels voor een woonwijk in Arnhem in het omgevingsplan op het DSO staan. Deze regels hebben de technische en inhoudelijke check doorlopen en de gemeente weet dat de Arnhemse aanpak uitvoerbaar is.

In het onderstaand document zijn de bevindingen in detail te lezen.