De gemeente Oegstgeest is een van de 50 gemeenten en regio’s die een self-assessment voor Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) onder de Omgevingswet uitvoerden. We spraken met handhavingsjurist Sander Matters over de ervaringen. ‘Het assessment hielp ons de stap te maken van planvorming naar het inrichten van concrete werkprocessen.’

De VNG organiseert de VTH self-assessments om gemeenten en omgevingsdiensten te ondersteunen bij de implementatie van werkende processen en de digitale systemen. ‘In Oegstgeest hebben we veel tijd besteed aan de omgevingsvisie, het omgevingsplan en onze verordeningen’, vertelt Matters. ‘Nu waren we zoekend hoe we dit concreet en werkbaar konden maken voor de lijnorganisatie. We zagen het self-assessment als één van de kansen om hier grip op te krijgen.’

Iedereen aan tafel

Het projectteam agendeerde het assessment, trok er een dagdeel voor uit en liet zich begeleiden door Jacco Albers van de VNG. Matters: ‘Door het zo neer te zetten kregen we iedereen aan tafel. Collega’s vanuit de hele gemeentelijke organisatie en vanuit ketenpartners zoals de Veiligheidsdienst en de Omgevingsdienst. Mensen die eerst zijdelings of op hoofdlijnen betrokken waren, haakten nu echt aan. Ook vanuit de lijnorganisatie.’

Van concrete vragen …

De aanpak bleek eenvoudig maar doeltreffend. ‘Jacco stelde een groot aantal vragen over onze werkprocessen. Hele simpele vragen eigenlijk. Bijvoorbeeld: wat zegt het klantcontactcentrum (KCC) straks als een inwoner belt met een vraag over de vergunning voor zijn nieuwe dakkapel?’

Matters vervolgt: ‘We hadden al eerder overlegd met het KCC over de Omgevingswet, maar daar was geen concrete actie uitgekomen. Nu zaten we met elkaar aan tafel en werden we geconfronteerd met deze vraag. Dat was de goede trigger om samen na te denken. Gaan we FAQ’s opstellen, zodat het KCC de vraag van de inwoner kan beantwoorden? Gaat het KCC dit soort vragen doorzetten naar de inhoudelijke collega’s? Of hoe anders?’

… naar een concrete actielijst

‘Zo hebben we ons die ochtend voor veel onderwerpen de vraag gesteld of we het goed geregeld hebben. Dit resulteerde in een gezamenlijke actielijst. Een gedeeld beeld van wat ons te doen staat. Voor elk actiepunt bepalen we het ambitieniveau en delen het toe aan een van de medewerkers. Wij kunnen verder.’

Ook iets voor uw gemeente?

Heeft u ook belangstelling voor een VTH self-assessment? De VNG ondersteunt u graag. Kijk voor meer informatie op de website van de VNG of neem contact op via omgevingswet@vng.nl of uw Regionale implementatiecoach Omgevingswet.

Meer informatie