VNG Magazine nummer 11, 18 juni 2021

Beste Thorbeckeprofessor,

Onlangs werden er Kamervragen gesteld over vrouwelijke raadsheren in gerechtshoven en bij de Hoge Raad: moet dat geen raadsdame zijn? In Nederland voeren zowel vrouwen als mannen de rol van ombudsman uit. Is de naam ombudsman dan voor een vrouw passend?

Corissa Hopman, secretaris ombudscommissie gemeente ’s-Hertogenbosch
 

Geerten Boogaard

Geachte mevrouw Hopman,

In het Zweeds, waar het woord ombudsman vandaan komt, schijnt het woordje ‘man’ in een samengesteld woord ‘persoon’ te betekenen. En historisch moeten we de betekenis van dit woord zoeken in het Latijnse ‘mandataris’ wat zoveel betekent als ‘gevolmachtigde’.

Ombudsman is dus meer de aanduiding van een functie dan de omschrijving van een persoon. Er hoeft dus niemand op de barricaden. Andersom geredeneerd is er dan overigens ook geen reden om principiële bezwaren te maken tegen de aanduiding ombudspersoon. Zolang het maar iemand is die deze belangrijke functie goed uitoefent!

Geerten Boogaard, Thorbeckehoogleraar

Ook een vraag voor Geerten Boogaard? Mail naar: thorbeckehoogleraar@vngmagazine.nl.