VNG Magazine nummer 11, 18 juni 2021

Tekst: Marten Muskee

De VNG gaat zich sterk ­maken voor een uitbreiding van de producenten­verantwoordelijkheid voor consumptie­goederen en verpakkingen. Een motie hiertoe van Hilversum met ondersteuning van 21 gemeenten werd aangenomen. 

Hilversum constateert dat gemeenten geen invloed hebben op de ­kwaliteit en omvang van de aangeleverde afval­stromen, terwijl de kosten voor ­inzameling en verwerking almaar ­stijgen. Het VNG-bestuur stelt dat er aan de ‘voorkant’ van de keten niet goed is ­nagedacht over wat er aan de ‘achterkant’ mee moet gebeuren. Dit betekent dat producenten gestimuleerd moeten worden om al bij het ontwerp rekening te houden met hergebruik na de levensduur van het product. 

De motie van de gemeenten Losser en Wierden om de massale afkeur van ­aangeboden verpakkingsmateriaal voor hergebruik  te voorkomen, is ­aangehouden. 

De motie van Gooise Meren en Blaricum, om richting de toekomst circulariteit centraal te stellen en niet de inzameling van PMD, heeft het niet gehaald. Volgens de indieners kan afvalscheiding leiden tot gescheiden afvalstromen waarvan het milieu- en klimaatrendement ­onvoldoende is aangetoond, of zelfs ­contraproductief is, terwijl de kosten voor gemeenten hoger zijn en inwoners zich meer moeten inspannen.

Het VNG-bestuur ontraadde de motie. Gemeenten maken zelf de afweging bij de bepaling van de mate waarin zij afvalstromen gescheiden inzamelen. Het landelijk beleid vormt daarbij het uitgangspunt. Dat is erop gericht om de ­hoeveelheid te verbranden afval te ­beperken en hergebruik van grond­stoffen te ­bevorderen. Daarnaast geldt er voor veel afvalstromen sinds 2020 een ­wettelijke verplichting om deze te ­scheiden.