VNG Magazine nummer 11, 18 juni 2021

Auteur: Rutger van den Dikkenberg

Wethouder Maureen Sluiter (VVD) verlaat de gemeente Doetinchem. In het even verderop gelegen Westervoort wordt ze in augustus gemeentesecretaris.
 

Maureen Sluiter

Vanwaar deze overstap?
‘Die vraag is mij vaak gesteld, maar voor mij is het een logische stap. Je bent als gemeentesecretaris veel meer bezig met de organisatie dan als wethouder. Dan ben je een beetje van alles, behalve van de organisatie. Ik vind het interessant de verbinding te leggen tussen het bestuur en de organisatie. Als wethouder moest ik af en toe oppassen dat ik niet op de verkeerde stoel ging zitten. Ik vind het leuk om breed met de organisatie bezig te zijn en de volle verantwoordelijkheid daarvoor te dragen. En Westervoort is een kleine, maar eigenstandige gemeente met een fijne uitstraling.’

Wat wilt u bereiken?
‘Als gemeentesecretaris heb je een schakelfunctie tussen bestuur en organisatie. Daar hoop ik een mooie slag in te maken. Westervoort heeft grote opgaven, waar ook veel andere gemeenten mee te maken hebben: het sociaal domein, de financiën, de Omgevingswet. We werken daarin samen met andere gemeenten, en die samenwerking is van belang. In de werkorganisatie 1Stroom, waarvan ik straks ook adjunct-directeur ben, werken we samen met Duiven en hebben we slagkracht om alle opgaven op te pakken.’

Wat heeft u geleerd?
‘Als we iets gaan doen, heb ik het liever vandaag dan morgen gerealiseerd. Ik heb als wethouder geleerd wat meer geduld op te brengen. Voordat ik wethouder werd, werkte ik in de commerciële kant van de zorg. We hadden veelal op projectbasis contact met gemeenten, zorgverzekeraars en zorginstellingen. Daar gingen zaken wel wat sneller. Maar soms mag je het gezonde ongeduld ook wel houden.’