Het aanpakken en voorkomen van armoede en schuldenproblematiek vereist nauwe samenwerking tussen ministeries, uitvoerders van het rijk en gemeenten. Om die reden is de Brede Schuldenaanpak in 2018 geïntroduceerd waar alle betrokken partijen, vanuit een gedeeld beeld en dezelfde uitgangspunten, het schuldenbeleid invullen en uitvoeren. In die Brede Schuldenaanpak staan als belangrijkste doelen gedefinieerd:

  • Preventie en vroegsignalering: problematische schulden voorkomen en maatregelen treffen om problematische schulden terug te dringen
  • Effectieve schuldhulpverlening: afspraken om inwoners met schulden effectiever te helpen
  • Sociale incasso: zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde incasso bevorderen

Over de wetstrajecten

Om de doelstellingen van de Brede Schuldenaanpak te bereiken, wordt er landelijk ingezet op voorlichting, stimulering en opschaling van slimme combinaties van effectieve methodieken. Om de ambities te realiseren, is er echter ook handelingsperspectief en grondslag bij de betrokken instanties nodig. Daarom is het ministerie van SZW 4 wetgevingstrajecten gestart ter ondersteuning van het voorkomen en het oplossen van de schuldenproblematiek.

Lees meer over de wetstrajecten schuldenproblematiek

Publicaties & brieven

Nieuwsbrieven

Hier treft u de laatste nieuwsbrieven, verzonden door het Programma Verbinden Schuldendomein.