Het ministerie van SZW, de NVVK, de VNG en andere betrokken partijen werken samen om een verkorte aflostermijn in de minnelijke schuldregeling (Msnp) te realiseren. De VNG informeert u graag over de stappen die in de komende weken worden gezet.
De Tweede Kamer heeft op 24 januari 2023 ingestemd met het amendement om de looptijd van de wettelijke schuldsanering in principe in te korten van 3 naar 1,5 jaar. In aansluiting daarop heeft minister Schouten het streven uitgesproken om de duur van minnelijk traject ook te verkorten tot 1,5 jaar.
Op dinsdag 7 februari is het Tijdelijk Noodfonds Energie gelanceerd. De Rijksoverheid ondersteunt het Noodfonds. Het Noodfonds is een aanvulling op bestaande maatregelen zoals het prijsplafond en de energietoeslag.
Op 31 januari 2023 ondertekenden het ministerie van SZW, de ketenpartijen en een aantal stakeholders een intentieverklaring voor versnelde herberekening van de beslagvrije voet in verband met de ruim 10% stijging van het wettelijk minimumloon (WML) en de daaraan gekoppelde uitkeringen.
Vanaf 1 januari 2023 is het mogelijk om een dwangbevel conform artikel 4:114 Awb uit te vaardigen om de kosten van afvoer en opslag van ontruimde woninginboedels te verhalen. Om dit mogelijk te maken is op verzoek van de VNG artikel 556 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aangepast.
De NVVK, VNG, Vewin en Energie-Nederland komen na bijna twee jaar praktijkervaring tot de conclusie dat de gemaakte afspraken over ‘het signaal’.
Het ministerie van Sociale Zaken, de NVVK, de VNG en grote schuldeisers ondertekenen maandag 31 oktober in Den Haag een intentieverklaring om te voorkomen dat mensen in of op weg naar schuldregelingen gaan stranden door de prijsstijgingen voor energie en levensonderhoud.