Het is cruciaal dat inwoners, en met name jongeren de benodigde financiële vaardigheden hebben voor een financieel gezonde toekomst. Daarbij is integrale samenwerking een belangrijke bouwsteen. 

Daarom ondersteunt het programma Verbinden Schuldendomein gemeenten bij het vormgeven en het verder versterken van de samenwerking tussen gemeenten en scholen rond dit thema.  

18,7 miljoen aan extra subsidie voor scholen 

Zodra jongeren 18 jaar worden, zijn ze voor de wet financieel zelfstandig. Bij de meeste jongeren verloopt dat goed, maar voor veel jongeren is financieel zelfstandig worden een grote uitdaging. Niet iedereen leert thuis hoe ze met geld moeten omgaan. Uit onderzoek van het BKR blijkt dat 24.000 jongeren van 18-25 jaar kampt met één of meerdere betalingsproblemen. Het is daarom belangrijk om al voor hun 18e te leren hoe ze om moeten gaan met geldzaken. School is hiervoor een geschikte plek.

Vanaf 15 april kunnen middelbare scholen* een aanvraag indienen voor subsidie voor financiële educatie. In totaal is hiervoor dit jaar €18,7 miljoen beschikbaar. De subsidie is een aanvulling op bestaande initiatieven vanuit gemeenten om jongeren op school te leren over geld of te ondersteunen. En is dus nadrukkelijk geen vervanging van bestaande initiatieven.

Ondersteuning door gemeenten én het Rijk 

Op een aantal plaatsen in Nederland verstrekken gemeenten geld aan scholen om gastlessen te geven over geldzaken. Het ministerie juicht dit toe en roept gemeenten op hier vooral mee door te gaan. Gastlessen door bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen of experts zijn erg waardevol. Juist de combinatie van geld voor gastlessen en geld voor structureel aanbod in het reguliere schoolprogramma is heel krachtig. Zo zorgen het Rijk en gemeenten er samen voor dat jongeren goed worden voorbereid op een financieel gezonde toekomst.  

Over de aanvullende subsidie  

Scholen hebben de mogelijkheid om voor een langere periode (ruim 3 jaar) subsidie aan te vragen, waarmee ze bijvoorbeeld docenten een opleiding laten volgen om financiële educatie in de bestaande vakken te integreren, medewerkers aannemen of vrijstellen om te zorgen dat financiële educatie een structurele plek krijgt op school, of financiële begeleiding organiseren voor leerlingen met geldzorgen. Ook kan het geld gebruikt worden om de ouders of verzorgers te betrekken bij de financiële opvoeding van hun kinderen. De subsidie is alleen beschikbaar voor alle Rijksbekostigde vo-instellingen in Europees en Caribisch Nederland. De aanvraag indienen is mogelijk van 15 april t/m 10 mei 2024.  

De subsidie die nu wordt opengesteld is een aanvulling op het bestaande aanbod van financiële educatie, geen vervanging van bestaande initiatieven. Zo kunnen nog meer jongeren op nog meer plekken voorbereid worden op een financieel gezonde toekomst. Door gezamenlijk vanuit gemeenten én scholen in te zetten op financiële educatie versterken elkaars inzet en helpen we jongeren gezamenlijk op weg naar een financieel gezonde toekomst.  

  • De subsidie is alleen beschikbaar voor alle Rijksbekostigde vo-instellingen in Europees en Caribisch Nederland.

Meer informatie