28 september 2021
Brief aan kabinet
Op verzoek van minister Koolmees van SZW heeft de VNG een bestuurlijke reactie gegeven op de consultatie van de concept- Nota van Wijziging van de ‘Verzamelwet SZW 2022’ en het concept wijzigingsbesluit ‘Besluit beslagvrije voet’. Met dit wijzigingsbesluit, dat mede door inzet van VNG en betrokken ketenpartners tot stand gekomen...
24 maart 2021
Brief aan kabinet
Minister Koolmees heeft de VNG gevraagd om een reactie op het conceptwetsvoorstel Verzamelwet SZW 2022 en de MvT. Aan dit verzoek voldoen wij graag. De VNG reageert op de aanpassing van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). De VNG is akkoord met de overige wijzigingsvoorstellen van de verzamelwet SZW 2022.
3 december 2020
Brief aan parlement
Geachte leden van de commissie SZW, Op 10 december spreekt u met staatssecretaris Van ’t Wout over het armoede- en schuldenbeleid. Sociaal Werk Nederland, VNG, LCR, NVVK en Divosa vragen in dat kader nadrukkelijk uw aandacht voor de structurele oorzaken van bestaansonzekerheid in Nederland en voor de maatregelen die nodig...
7 oktober 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/074
Per 1 januari 2021 treedt de Wijziging Wet gemeentelijke schulpverlening in werking (Stb. 239). De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening verplicht gemeenten om een bij verordening te bepalen termijn op te nemen waarbinnen de gemeente na het eerste gesprek over de hulpvraag moet besluiten of iemand voor schuldhulpverlening in aanmerking komt. Met...
9 juni 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/026
In deze brief informeren wij u graag over de vier wetswijzigingen in het gemeentelijke schuldendomein die in het lopende kalenderjaar voorbereid en vanaf 2021 ingevoerd worden. Het is van belang om hier, als gemeente, zo goed mogelijk op voorbereid te zijn. Vanuit de VNG ondersteunen wij gemeenten hierbij.