Op verzoek van minister Koolmees van SZW heeft de VNG een bestuurlijke reactie gegeven op de consultatie van de concept- Nota van Wijziging van de ‘Verzamelwet SZW 2022’ en het concept wijzigingsbesluit ‘Besluit beslagvrije voet’.

Met dit wijzigingsbesluit, dat mede door inzet van VNG en betrokken ketenpartners tot stand gekomen is, komt er een structurele oplossing voor het vaststellen van de beslagvrije voet voor bijstandsgerechtigden. Dit betreft een kwetsbare doelgroep waar gemeenten zich dan ook actief voor inzetten en aandacht voor vragen.

In de bestuurlijke reactie adviseert VNG daarnaast een aantal inhoudelijke punten in de voorgestelde Nota van wijziging te verduidelijken. Het betreft onder andere de uitzonderingssituaties, zoals de beslagvrije voet bij verblijf in een inrichting, en de berekening van de beslagvrije voet en de woonkosten.

Volledige brief