Ledenbrief nummer
Lbr. 20/074

Per 1 januari 2021 treedt de Wijziging Wet gemeentelijke schulpverlening in werking (Stb. 239). De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening verplicht gemeenten om een bij verordening te bepalen termijn op te nemen waarbinnen de gemeente na het eerste gesprek over de hulpvraag moet besluiten of iemand voor schuldhulpverlening in aanmerking komt.

Met deze ledenbrief bieden we u twee opties waarbinnen de gemeente de beslistermijn schuldhulpverlening kan regelen: de nieuwe Verordening beslistermijn schuldhulpverlening vaststellen (bijlagen 1 en 2) of bepaling(en) onderbrengen in een bestaande verordening (bijlagen 3 en 4). Deze ledenbrief geeft een artikelsgewijze toelichting die tevens dienst kan doen als implementatiehandleiding.