Doordat het klimaat verandert, zijn er meer weersextremen. Aanpassing aan het veranderende klimaat, klimaatadaptatie, is een nationale opgave met een primair gebiedsgerichte en lokale uitwerking. Gemeenten hebben zich gecommitteerd om Nederland zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust te hebben ingericht in 2050 via het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Het is noodzakelijk dat gemeenten hierbij samenwerken met andere overheden, inwoners en bedrijven. Ook is het aan te raden zoveel mogelijk integraal te werken, door klimaatadaptatie te verbinden met andere ambities.

Ons standpunt

Gezien de klimaatverandering is het noodzakelijk dat gemeenten samen met andere partijen de schouders eronder zetten om klimaatadaptatie te versnellen. Om dit te bereiken heeft de VNG een uitgebreide rondvraag gedaan bij gemeenten en op basis daarvan een position paper opgesteld. Dit dient als input voor gesprekken met het rijk en andere partijen.

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het rijk om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. 

Meest recente discussies op het VNG-forum

Klimaat

1177 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 24 maart 2023 om 11:27

Publicaties & Brieven