Deltaplan en ondersteuningsprogramma klimaatadaptatie

Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. De VNG ondersteunt gemeenten hierbij met het ondersteuningsprogramma klimaatadaptatie.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Klimaat

1192 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 2 augustus 2021 om 13:14

Publicaties & Brieven