Geweld hoort nergens thuis, zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn en je je veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn en je te ontwikkelen. Veel mensen hebben thuis niet zo’n veilige omgeving. De materiële en immateriële schade die dit veroorzaakt is groot. Daar mogen we niet van wegkijken.

Over het Programma Geweld hoort nergens thuis

Contactgegevens, en de aanleiding en het hoe, wat en waarom van het Programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT). Bij wie is wie vindt u informatie over de professionals uit het sociale en veiligheidsdomein die rondom de slachtoffers elke dag actief zijn om huiselijk geweld en kindermishandeling in beeld te brengen, te stoppen en duurzaam op te lossen.

Derde voortgangsrapportage

Het aantal adviesaanvragen en meldingen bij Veilig Thuis neemt toe. Ook wordt Veilig Thuis beter gevonden door beroepsgroepen die niet onder de Wet meldcode vallen. Deze en andere bevindingen zijn te lezen in de derde Voortgangsrapportage Geweld hoort nergens thuis. 

Nieuws

Praktijkvoorbeelden

Voortgang programma

voortgang

Er worden regelmatig voortgangsrapportages gemaakt.

Regionale route 2021

regionale route

Het programma Geweld hoort nergens thuis stelde een Regionale Route 2021 vast.

Veiligheid Voorop!

veiligheid voorop

In de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling willen we dat de veiligheid in gezinnen en voor betrokkenen voorop staat, dat passende hulp geboden wordt en daders worden aangepakt. Veiligheid vormt een basis voor effectieve zorg en vraagt een optimaal samenspel van zorg- en justitieorganisaties.

Projectenpool ‘van Denken naar Doen’

projectenpoel

De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling staat hoog op de agenda. Dat blijkt uit het aantal aanvragen voor financiële steun uit de projectenpool van Denken naar Doen van het programma Geweld hoort nergens thuis. Het projectteam heeft inmiddels de aanvragen beoordeeld.

Tools

tools

Handvatten, (communicatie-)middelen, verwijzingen, formats, kennisdossiers etc, die ingezet kunnen worden om de regionale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te ondersteunen en tot een succes te maken.

Media / Film

fim en media

Een aantal high lights van o.a. TV-spots, filmpjes en andere middelen die direct gelinkt zijn aan het Programma GHNT en als zodanig ook gebruikt kunnen worden.