Geweld hoort nergens thuis, zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn en je je veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn en je te ontwikkelen. Veel mensen hebben thuis niet zo’n veilige omgeving. De materiële en immateriële schade die dit veroorzaakt is groot. Daar mogen we niet van wegkijken.

Over het Programma Geweld hoort nergens thuis

Contactgegevens, en de aanleiding en het hoe, wat en waarom van het Programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT). Bij wie is wie vindt u informatie over de professionals uit het sociale en veiligheidsdomein die rondom de slachtoffers elke dag actief zijn om huiselijk geweld en kindermishandeling in beeld te brengen, te stoppen en duurzaam op te lossen.

Wie is wie?

Rondom de slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn elke dag professionals uit het sociale en veiligheidsdomein actief om huiselijk geweld en kindermishandeling in beeld te brengen, te stoppen en duurzaam op te lossen.

Solide basis Programma GHNT

Jan-Dirk Sprokkereef vertrekt per 1 februari 2020 als programmadirecteur van Geweld Hoort Nergens Thuis. Hij heeft nieuwe functie aanvaard als Lid van de Raad van bestuur bij Siza, een organisatie die mensen met een beperking of chronische ziekte ondersteunt.

Nieuws

Voortgang programma

Er worden regelmatig voortgangsrapportages gemaakt.

Regionale route 2021

Het programma Geweld hoort nergens thuis stelde een Regionale Route 2021 vast.

Veiligheid Voorop!

In de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling willen we dat de veiligheid in gezinnen en voor betrokkenen voorop staat, dat passende hulp geboden wordt en daders worden aangepakt. Veiligheid vormt een basis voor effectieve zorg en vraagt een optimaal samenspel van zorg- en justitieorganisaties.

Veel projecten tegen huiselijk geweld en kindermishandeling en projectenpool van Denken naar Doen

De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling staat hoog op de agenda. Dat blijkt uit het aantal aanvragen voor financiële steun uit de projectenpool van Denken naar Doen van het programma Geweld hoort nergens thuis. Het projectteam heeft inmiddels de aanvragen beoordeeld.

Media / Film

Een aantal high lights van o.a. TV-spots, filmpjes en andere middelen die direct gelinkt zijn aan het Programma GHNT en als zodanig ook gebruikt kunnen worden.