Geweld hoort nergens thuis logo

Geweld hoort nergens thuis, zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn en je je veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn en je te ontwikkelen. Veel mensen hebben thuis niet zo’n veilige omgeving. De materiële en immateriële schade die dit veroorzaakt is groot. Daar mogen we niet van wegkijken.

Onderzoek & monitoring

icoon onderzoek en monitoring

Onderzoek en monitoring zijn cruciaal om te bepalen wat de juiste acties zijn om huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) echt te stoppen. Zowel in het onderzoek naar de effectiviteit in de aanpak van HGKM bij multi-probleem gezinnen als in de meerjarige impactmonitor, zien we positieve resultaten van de gezamenlijke inspanningen van de afgelopen jaren.

Optimistische voortgangsrapportage GHNT

De 5e voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) kun je een lustrum-editie noemen. Een lustrum dat positieve effecten laat zien voor zowel de regionale als de landelijke aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM).

Media / Film / Vlogs / Blogs

fim en media

Een aantal high lights van o.a. TV-spots, filmpjes, vlogs en andere middelen die direct gelinkt zijn aan het Programma GHNT en als zodanig ook gebruikt kunnen worden.

Besloten forum

Het forum Geweld hoort nergens thuis (GHNT) is een besloten forum voor regionaal projectleiders en contactambtenaren van de centrumgemeenten en andere direct betrokkenen bij het programma GHNT.