Geweld hoort nergens thuis logo

Geweld hoort nergens thuis, zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn en je je veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn en je te ontwikkelen. Veel mensen hebben thuis niet zo’n veilige omgeving. De materiële en immateriële schade die dit veroorzaakt is groot. Daar mogen we niet van wegkijken.

Opvang, onderwijs of begeleiding voor kwetsbare kinderen

Er komt opvang, onderwijs en begeleiding van leerlingen voor wie thuis geen veilige basis is. Gemeenten krijgen ook hier een coördinerende rol om te bepalen welke kinderen en jongeren hiervoor in aanmerking komen. Vanzelfsprekend gebeurt dit in overleg met betrokken instanties.

Nieuws

Praktijkvoorbeelden

Media / Film / Vlogs

fim en media

Een aantal high lights van o.a. TV-spots, filmpjes, vlogs en andere middelen die direct gelinkt zijn aan het Programma GHNT en als zodanig ook gebruikt kunnen worden.