Geweld hoort nergens thuis logo

Geweld hoort nergens thuis, zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn en je je veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn en je te ontwikkelen. Veel mensen hebben thuis niet zo’n veilige omgeving. De materiële en immateriële schade die dit veroorzaakt is groot. Daar mogen we niet van wegkijken.

Reisblog 10 en podcast programma GHNT: Ver weg komt dichtbij

Voor de tiende reisblog van Regionale Route 2021 maakt Merel Steinweg een wandeling met de nieuwe directeur van het landelijke programma Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT): Mattias Gijsbertsen. Locatie: een Utrechts stadspark.

5 oktober

Nieuwsgierig naar de inhoud en voortgang van Scheiden zonder Schade? Het programma organiseert op 5 oktober tussen 10.00 uur en 12.00 uur een digitale ochtend. We willen u graag laten zien waar we mee bezig zijn en waar we nu staan. U kunt de digitale ochtend, onder leiding van André Rouvoet, vanaf uw eigen werkplek volgen.

Media / Film / Vlogs / Blogs

fim en media

Een aantal high lights van o.a. TV-spots, filmpjes, vlogs en andere middelen die direct gelinkt zijn aan het Programma GHNT en als zodanig ook gebruikt kunnen worden.

Besloten forum

Het forum Geweld hoort nergens thuis (GHNT) is een besloten forum voor regionaal projectleiders en contactambtenaren van de centrumgemeenten en andere direct betrokkenen bij het programma GHNT.