Geweld hoort nergens thuis logo

Geweld hoort nergens thuis, zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn en je je veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn en je te ontwikkelen. Veel mensen hebben thuis niet zo’n veilige omgeving. De materiële en immateriële schade die dit veroorzaakt is groot. Daar mogen we niet van wegkijken.

Prinsjesdag 2021

Extra middelen beschikbaar voor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in 2022

Het demissionaire kabinet heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) in 2022. Zo kan de functie van regionaal projectleider voor de aanpak van HGKM ook in 2022 worden voortgezet. Binnen deze extra middelen is daarnaast ruimte voor een (afgeslankte) landelijke ondersteuning, zodat de succesvolle wisselwerking tussen regionale en landelijke inzet van de afgelopen jaren zoals ingezet door het programma Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT) intact blijft en de borging van datgene wat al bereikt is, wordt versterkt.

Onderzoek & monitoring

logo impactmonitor

Onderzoek en monitoring zijn cruciaal om te bepalen wat de juiste acties zijn om huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) echt te stoppen. Zowel in het onderzoek naar de effectiviteit in de aanpak van HGKM bij multi-probleem gezinnen als in de meerjarige impactmonitor, zien we positieve resultaten van de gezamenlijke inspanningen van de afgelopen jaren.

Campagne Time-out

Campagne poster Time-out

Veilig Thuis, de Kindertelefoon en GHNT trekken samen op.

Besloten forum

Het forum Geweld hoort nergens thuis (GHNT) is een besloten forum voor regionaal projectleiders en contactambtenaren van de centrumgemeenten en andere direct betrokkenen bij het programma GHNT.

De dubbele betekenis van een lange adem

Het onderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut in november 2020 afrondde naar de effectiviteit van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling laat zien dat de resultaten bemoedigend zijn, maar dat het een kwestie is van een lange adem.

Media / Film / Vlogs / Blogs

fim en media

Een aantal high lights van o.a. TV-spots, filmpjes, vlogs en andere middelen die direct gelinkt zijn aan het Programma GHNT en als zodanig ook gebruikt kunnen worden.