Geweld hoort nergens thuis logo

Geweld hoort nergens thuis, zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn en je je veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn en je te ontwikkelen. Veel mensen hebben thuis niet zo’n veilige omgeving. De materiële en immateriële schade die dit veroorzaakt is groot. Daar mogen we niet van wegkijken.

Wereldwijd tegen ouderenmishandeling, 15 juni 2020

In veel landen groeit naar verwachting het aantal ouderen substantieel. Omdat dit aantal toeneemt, neemt ook ouderenmishandeling in aantal toe. Dit taboeonderwerp begint overal ter wereld meer zichtbaarheid begint te krijgen,

Nieuws

Praktijkvoorbeelden

Media / Film / Vlogs

fim en media

Een aantal high lights van o.a. TV-spots, filmpjes, vlogs en andere middelen die direct gelinkt zijn aan het Programma GHNT en als zodanig ook gebruikt kunnen worden.

Besloten forum

Het forum Geweld hoort nergens thuis (GHNT) is een besloten forum voor regionaal projectleiders en contactambtenaren van de centrumgemeenten en andere direct betrokkenen bij het programma GHNT.