Kindermishandeling en huiselijk geweld

Huiselijk geweld en kindermishandeling vormen één van de grootste maatschappelijke problemen, met enorme (directe en indirecte) impact, persoonlijk én maatschappelijk. Gemeenten hebben een aantal wettelijke taken op dit gebied. Lees meer

 

Programma Geweld hoort nergens thuis

Het nationale meer jaren programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ werkt er aan om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan te beperken en de vicieuze cirkel van geweld te doorbreken. We moeten met elkaar een veilig netwerk vormen rondom de slachtoffers, (potentiële) daders en hun sociale omgeving.

Veiligheid voorop: ontwikkelagenda aanpak huiselijk geweld

In de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling staat de veiligheid in gezinnen en voor betrokkenen voorop, is passende hulp geboden en moeten daders worden aangepakt. Justitiepartners (politie, OM, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering) en Veilig Thuis leveren daaraan een bijdrage met de ontwikkelagenda Veiligheid Voorop! 

Veilig Thuis

Alle 26 regio's hebben een Veilig Thuis organisatie en krijgen daarbij ondersteuning via het VNG programma De basis op orde (doorontwikkeling Veilig Thuis). Organisaties en gemeenten staan voor een verbeteropgave, waarvoor in opdracht van de VNG een bestuurlijk ondersteuningstraject loopt. Doel: gemeenten en Veilig Thuis organisaties helpen om de kwaliteit van het Veilig Thuis-netwerk naar een hoger niveau te tillen.