Iedereen doet mee!

Sinds juli 2016 is in Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van kracht. Het Rijk, de Alliantie, VNO-NCW, MKB Nederland en de VNG willen samen de beginselen uit het VN-Verdrag in de praktijk te verwezenlijken en stelden een implementatieplan op. Er is ook een samenvatting in (voor iedereen) begrijpelijke taal.

Over het projectteam

Het VNG-projectteam ‘Implementatie VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’ ging in 2018 van start en veranderde in juni van dat jaar de naam van het programma in ‘Iedereen doet mee!’ Het team bestaat uit een projectleider, projectmedewerker en een projectondersteuner.

Over de koplopergemeenten

Met het Koplopersprogramma geeft de VNG een extra impuls aan al lopende initiatieven van gemeenten gericht op het volwaardig meedoen van inwoners met een beperking. In samenwerking met de Alliantie VN-Verdrag (een groep cliënten- en gehandicaptenorganisaties) zochten we gemeenten die voorop lopen bij de invulling van het VN-verdrag Handicap. En die hebben we gevonden.

Voortgang VN-verdrag Handicap

Hoe staat het met de implementatie van het VN-verdrag Handicap in Nederland in het algemeen en bij de gemeenten in het bijzonder? Verschillende instantie houden de vinger aan de pols en rapporteren hier regelmatig over.

Informatie over het VN-verdrag Handicap

Wat is de tekst van het VN-verdrag? En wat betekent het verdrag voor gemeenten?

Handreiking lokale inclusie

Deze handreiking biedt houvast aan inwoners, ambtenaren, bestuurders en raadsleden die in hun gemeente stappen willen zetten in de inclusieve samenleving.

Tips en handreikingen

Naast de Handreiking lokale inclusie zijn er over toegankelijkheid nog meer handreikingen en tips beschikbaar.

Manifest Iedereen doet mee!

Steeds meer gemeenten willen een inclusieve gemeente zijn. Ze werken actief aan het uitvoeren van het VN-Verdrag Handicap. Er zijn al 25 gemeenten koploper. We willen laten zien dat veel meer gemeenten willen dat iedereen mee kan doen. Maakt uw gemeente ook serieus werk van het VN-Verdrag?

Direct Duidelijk

De taal van de overheid moet voor iedereen begrijpelijk zijn. Vindt uw organisatie dat ook? Sluit u dan aan bij het Direct Duidelijk-netwerk en onderteken de direct duidelijk-deal!