Het doel is om mensen met een beperking te helpen om makkelijker deel te nemen aan het maatschappelijke verkeer. Door het bieden van specifieke locatie informatie. Op een interactieve kaart zodat het vooraf duidelijk is dat men met de handicap terecht kan en eenmaal ter plekke waar de voorzieningen zijn. Elk event kan in een self service portaal een eigen kaart maken met de klaar staande gemeentelijke data.

Jaartal

2024

Gemeente

Succesvol

Volgens de 4 criteria is de BBA succesvol:

  • Dubbel succes: In de pilot is de BBA meer dan 35.000 gebruikt bij 5 grootschalige evenementen Koningsdag, Singelloop, carnaval, Breda Photo en Jazz festival.
  • De BBA is samen met de doelgroep ontwikkeld en wordt door Breda-Gelijk gepromoot.
  • BBA wordt ook door de gemeenten Tilburg, Eindhoven en Den Bosch uitgerold. Er zijn drie groepen stakeholders: mensen met een beperking (maatschappelijk waarde ), events (economisch waarde), gemeenten (stedelijke planning).
  • Lessen uit de pilot zijn gebruikt voor de functionele uitbreiding en opschaling naar andere gemeenten. Evenementen gebruiken de kennis om meer inclusief te zijn.

Waardevol

Volgens de criteria Waardevol is de BBA waardevol:

  • Alle benaderde evenementen en instellingen hebben de BBA toegepast. Men ziet de toegevoegde waarde.
  • Inclusie is een kernwaarde in de casus, van ontwerp en ontwikkeling tot uitvoering. Hiervoor is de BBA ontwikkeld. Nieuwe functionaliteiten zijn spraak gestuurde opdrachten en optimalisatie door toepassing van AI.
  • BBA draagt bij aan deelname aan het maatschappelijke verkeer, sociale contacten en persoonlijke ontwikkeling. Kortom aan de kwaliteit van leven.
  • Door het gebruik van filters wordt de informatie steeds meer relevant voor de persoonlijke situatie. De filters zijn afgestemd op specifieke doelgroepen voor nog meer gebruiksgemak. Door de feedback mogelijkheid kan men invloed uitoefenen op de verdere ontwikkeling.
  • De BBA is tot stand gekomen door participatie van de drie groepen stakeholders. In de huidige ontwikkeling zijn zij ook betrokken om feedback te geven over de BBA. De co-creatie is uitgebreid naar alle 4 de deelnemende gemeenten. Er zijn personen met diverse beperkingen betrokken zoals visueel, lichamelijk, overprikkeld.
  • De BBA draagt in min of meerdere mate bij aan de SDG's 3, 8, 9, 16 en met name 10. BBA draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving door inzicht in het gebruik van openbare faciliteiten

Herbruikbaar

Na de succesvolle pilot zijn er al drie gemeenten die de BBA gaan inzetten. De BBA was genomineerd als overheidsinnovatie (laatste 10) en de winnaar is in de categorie Living & Inclusion op de Smart City World Expo in Barcelona. Hierdoor is er veel aandacht gekomen en komen belangenverenigingen, evenementen en gemeenten zelf vragen hoe zij de BBA kunnen gebruiken. Dankzij het Self Service Portaal kan iedereen met een website straks een interactieve kaart maken. Zij kunnen ook event specifieke gegevens toevoegen.Doordat gemeenten vaak betrokken zijn bij de grotere evenementen kunnen zij de BBA daar aanbieden. Omdat de interactieve BBA kaart op de website van het evenement staat, zorgen zij voor promotie en gebruik. Hergebruik is eenvoudig en hoe meer relevante databronnen een gemeente kan ontsluiten voor hergebruik hoe waardevoller de BBA kaart wordt.

Kijk op www.bba.nl voor een korte animatie voor twee doelgroepen.

Winnen

Een van de deelnemers aan de pilot (op 23 jaar invalide geraakt)verwoordde het als volgt:

 'Toen ik nog niet gehandicapt was, was uitgaan een feestje. Met mijn handicap werd het een hele onderneming om te achterhalen of ik er terecht kon. Dankzij de BBA is het weer een feest om uit te gaan.'

Hoewel de BBA ontwikkeld is om mensen met een beperking makkelijker aan het maatschappelijke verkeer deel te laten nemen, heeft iedere gebruiker profijt van de interactieve BBA kaart.

Na een succesvolle pilot wordt de casus uitgerold naar 4 gemeenten en functioneel verder uitgebreid.

Dit praktijkvoorbeeld is een van de finalisten in de Categorie 'Inclusieve samenleving-Kansengelijkheid' voor de #GemeenteDelers 2024.

 

Gerelateerde links