Ieder kind moet kunnen spelen, samen met andere kinderen. Daarom ondertekende de VNG op 3 december in het stadhuis van Den Haag - omringd door spelende kinderen - samen met 13 andere initiatiefnemers het SamenSpeelAkkoord.
Tijdens vijf bijeenkomsten verdeeld over het land kwam de afgelopen tijd een grote groep gemeenten bij elkaar om van elkaar te leren en elkaar te inspireren hoe zij (willen gaan) werken aan het VN-verdrag Handicap.
Op 29 november ondertekenden wethouder Elvira Schepers en ervaringsdeskundige Else Klomps het manifest 'Iedereen doet mee!'. Hiermee verklaart Winterswijk dat zij als gemeente samenwerkt met inwoners om stap voor stap de doelen van het VN-verdrag Handicap waar te maken.
Tijdens het congres ‘Jouw gemeente inclusief’, 5 november in Nieuwegein, waren bijna 300 mensen met en zonder beperking vanuit 88 gemeenten en landelijke organisaties bijeen om kennis uit te delen over het VN-verdrag Handicap.
Hoe zorg je dat kinderen met én zonder beperking samen kunnen spelen? Meer concreet: hoe maak je een speelplaats toegankelijk voor iedereen? De inspiratiebundel 'Aan de slag met samen spelen' biedt kennis, tips en handvaten om een goed en inclusief samenspeelbeleid neer te zetten en uit te voeren.
Nog niet alle gemeenten zijn actief bezig met de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) in overleg met het College voor de Rechten van de Mens.
Gemeenten hebben veel verantwoordelijkheden op het gebied van het VN-Verdrag Handicap. Een aspect daarvan is het goede voorbeeld geven door zelf een inclusieve organisatie te zijn. De inspiratiebundel 'Inclusief werkgeverschap' bevat tips en ervaringen van gemeenten en werknemers.
Vorige week (7-11 oktober) was het de Week van de Toegankelijkheid: door het hele land vonden er activiteiten plaats om aandacht te vragen voor de positie van mensen met een beperking. Een van de hoogtepunten was de ondertekening door zeven gemeenten van het manifest Iedereen doet mee!
In de vierde aflevering van VNG Praat Mee - podcast voor gemeenten aandacht voor de Week van de Toegankelijkheid.
Leeuwarden en Amersfoort zetten deze maand hun handtekening onder het manifest Iedereen doet mee! Daarmee zijn zij de 29e en 30e gemeente die zich aansluiten bij de groep koplopers uit het VNG-project Iedereen doet mee!