'Het is van belang dat alle kiezers straks op een toegankelijke en veilige manier hun stem kunnen uitbrengen. Als gemeenten kunnen we ons voordeel doen met dit onderzoek’. Zo reageert Jan van Zanen op het rapport 'Proef stemmen door mensen met een verstandelijke en of lichamelijke beperking'.
Er is nu een routekaart voor toegankelijke festivals, bedoeld als leidraad om festivals beter toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Zodra er weer festivals mogelijk zijn, kan de routekaart door zowel grote als kleine festivalorganisatoren worden gebruikt.
De VNG heeft in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) de Handreiking toegankelijk stemmen opgesteld. Deze handreiking geeft gemeenten tips voor het inrichten van een toegankelijke stemlokaal voor een specifieke doelgroep.
Ruim 4 jaar na de ratificatie van het VN-verdrag Handicap is de beleidsparticipatie van mensen met een beperking in Nederland nog steeds onvoldoende. Dit constateert het College voor de Rechten van de Mens in zijn monitorrapportage.
Sinds 2016 is het VN-verdrag Handicap geratificeerd. Met deze bekrachtiging van de rechten van mensen met een beperking kwam ook een aantal verplichtingen voor gemeenten mee. De belangrijkste is het opstellen en uitvoeren van een lokale inclusie agenda.
Er zijn mensen die soms tijdelijk de regie over hun leven kwijt raken en letterlijk of figuurlijk even ‘de weg kwijt zijn’. Door (te) veel prikkels of een stresssituatie kunnen deze mensen in paniek raken. Voor omstanders is het soms onduidelijk hoe zij het beste in deze situaties kunnen handelen.
Niet iedereen redt zich in de digitale wereld. Dat is extra lastig omdat we tegenwoordig afhankelijk zijn van digitaal contact. Vanaf nu is er de gratis DigiHulplijn, waar burgers terecht kunnen met digitale uitdagingen.
Werken aan het VN-Verdrag Handicap en de Lokale Inclusie Agenda is een samenwerking tussen ervaringsdeskundigen en gemeenteambtenaren. Wat kunnen gemeenteambtenaren en ervaringsdeskundigen doen om deze samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen?
Juist tijdens de COVID-19 pandemie is het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Gemeenten willen dan ook samen met inwoners met een beperking beleid blijven maken. Hoe doe je dat op een verantwoorde en effectieve manier? Gemeenteambtenaren en ervaringsdeskundigen zetten een aantal tips op een rij.
In Amstelveen ondertekenden wethouder Floor Gordon en Gerda Polman (lid van de werkgroep Inclusie Amstelveen) onlangs het manifest ‘Iedereen doet mee!’. De gemeente draagt hiermee uit te werken aan een inclusieve gemeente, zodat iedereen, dus ook mensen met een beperking of kwetsbaarheid, mee kan doen aan de...