Zaterdagochtend rond half 10. We checken nog de laatste dingen. Presentatie? Check. Filmpjes startklaar? Check. Mentimeter en Google Jamboard voor de interactie klaar? Check. Vanuit het VNG-project Iedereen doet mee! zijn we er klaar voor. Langzaam druppelen de raadsleden binnen in onze digitale vergaderruimte. Ze hebben duidelijk zin in onze workshop over het VN-verdrag Handicap en de Lokale Inclusie Agenda. Na afloop concluderen we dat onze workshop voorziet in een grote behoefte. Gezien het beperkte aantal plekken in een workshop delen we onze tips en handvatten ook via dit artikel.

Eerst even wat kennis opfrissen. In 2016 heeft Nederland het VN-verdrag inzake rechten van mensen met een handicap (VN-verdrag Handicap) geratificeerd. Met deze bekrachtiging hebben gemeenten de verplichting gekregen om een lokale inclusie agenda op te stellen. Dit is een agenda waarin een gemeente samen met ervaringsdeskundige inwoners vastlegt hoe zij gaan werken aan een samenleving waarin elke inwoner, met en zonder beperking, vanzelfsprekend mee kan doen. Op alle leefgebieden. Dit maakt de Lokale Inclusie Agenda meteen breder dan het sociaal domein. Ook op ontwikkelingen als de Omgevingswet, economie en dienstverlening is het VN-verdrag Handicap van toepassing.

Samenwerking met ervaringsdeskundigen is een belangrijke voorwaarde, want plannen maken voor mensen met een beperking dat doe je natuurlijk mét mensen met een beperking. De vorm van een lokale inclusie agenda is vrij. Sommige gemeenten werken met een aparte agenda, andere gemeenten kiezen ervoor om de lokale inclusie agenda te integreren in andere beleidsplannen. Het is maar net wat er bij de gemeente past.  

Wat kunnen raadsleden met het VN-verdrag? Hieronder 4 tips hoe raadsleden kunnen helpen bij een goede implementatie van het VN-verdrag Handicap.   

Tip 1: Praat met ervaringsdeskundigen

We noemden het al eerder. De uitvoering van het VN-Verdrag heeft als kenmerk “Niets over ons zonder ons”. Ervaringsdeskundige inwoners weten als geen ander welke verbeteringen in de gemeente nodig zijn om onbeperkt mee te doen. Soms hebben gemeenten een platform waarin mensen met een beperking verenigd zijn. Bij andere gemeenten denken individuele inwoners mee. Een oproep via sociale media en/of via lokale media helpt bij het vinden van ervaringsdeskundigen. Daarnaast is het altijd mogelijk om advies in te winnen. Bij het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid van landelijke belangenvereniging Ieder(in) of bij het project Iedereen doet mee! van de VNG.

Tip 2: Motie indienen over het VN-verdrag Handicap

Als raadslid is er al de mogelijkheid om moties in te dienen om het college een opdracht te geven. Het VN-Verdrag Handicap leent zich daar zeker voor. Een motie die vraagt naar de aanwezigheid of de voortgang van een lokale inclusie agenda, bijvoorbeeld, is een krachtig middel om iets op de agenda te krijgen, of de voortgang te bewaken. Dit geldt overigens niet alleen voor de lokale inclusie agenda, maar ook voor andere onderwerpen die verband houden met het VN-verdrag Handicap.  

Tip 3: Verkiezingsprogramma

De eigen partij is bij uitstek geschikt om het goede voorbeeld te geven. Ongeveer 1 op de 5 Nederlanders heeft een beperking. Daaronder bevinden zich behoorlijk wat potentiële stemmers, landelijk zo’n twee miljoen. Goed om in het achterhoofd te houden.

Loop bij het opstellen van het verkiezingsprogramma de onderwerpen eens langs, of doe dit samen met ervaringsdeskundigen. Hoe heeft het onderwerp verbinding met het VN-verdrag?

Daarnaast is het raadzaam vragen te stellen over de vorm van het verkiezingsprogramma. Is het voor iedereen te begrijpen? Is er gedacht aan ondertiteling en audiodescriptie bij filmpjes? Is de site van de partij toegankelijk voor mensen met een beperking? Is er bij bijeenkomsten of debatten gedacht aan een rolstoeltoegankelijke ruimte of een schrijf- of gebarentolk? Het helpt allemaal om mensen met een beperking goed te kunnen laten meedoen in het politieke proces.

Tip 4: Stel bij alles de vraag: Is er gedacht aan het VN-verdrag Handicap?

Het VN-verdrag Handicap gaat echt over meer dan het sociaal domein. Daarom is het goed om raadsleden binnen de partij die meer gespecialiseerd zijn in ruimtelijke ordening, ICT en economie ook te wijzen op het VN-verdrag Handicap. Wat betekenen de plannen van het college voor meedoen van mensen met een beperking? Goed om die vraag regelmatig te stellen. Voor elk raadslid.

In dit artikel zijn we een aantal manieren langsgelopen hoe raadsleden kunnen helpen bij de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Fijn om te merken dat veel lokale politici zich hier sterk voor willen maken. Want we willen uiteindelijk kunnen zeggen: ‘Bij onze gemeente? Daar doet iedereen mee!’