In januari 2018 is het projectteam ‘Implementatie VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’ van start gegaan. In juni 2018 veranderde de naam van het programma in ‘Iedereen doet mee!’ Het team bestaat uit een projectleider en een projectmedewerker. Zie hieronder de contactgegevens.

Wie zijn wij?

Maartje van Boekel
Projectleider
Maartje.vanBoekel@VNG.NL
06 1839 8536

 

Kerstin Leidorf
Projectmedewerker
Kerstin.Leidorf@VNG.NL
06 4089 5636 

Wat doen wij?

De basis: het VN-Verdrag

In juli 2016 is in Nederland het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van kracht geworden (hierna ook genoemd: het VN-Verdrag). Dit verdrag biedt een toegepaste uitwerking van bestaande mensenrechten, met als doel een gelijkwaardige participatie van mensen met een beperking in de maatschappij.

Het VN-Verdrag is van toepassing op alle soorten handicaps: zowel fysieke, psychische als verstandelijke beperkingen. Ook beslaat het VN-Verdrag veel terreinen die van belang zijn voor mensen met een handicap. Denk aan arbeid, onderwijs, wonen, goederen en diensten, verkeer en vervoer, zorg, ondersteuning, sport, cultuur, vrijetijdsbesteding en uitgaan.

Centraal in het VN-Verdrag staat het bevorderen van inclusie en participatie. Een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen, en non-discriminatie, gelijke kansen en toegankelijkheid algemene beginselen zijn. Daarbij wordt de doelgroep altijd meegenomen waar het hen betreft. De slogan luidt niet voor niets ‘Nothing about us without us’.

Bestuurlijke partners samen aan het werk

Enkele bestuurlijke partners geven samen invulling aan de implementatie van het VN-Verdrag. Het ministerie van VWS heeft hierin een coördinerende rol en werkt hiervoor samen met de Alliantie VN-Verdrag (bestaande uit Ieder(In), Landelijk Platform GGZ, Per Saldo en de Coalitie voor inclusie; zij vertegenwoordigen de mensen met een beperking), VNO-NCW en MKB Nederland (vertegenwoordigen de ondernemers en werkgevers), andere ministeries en de VNG.

De bestuurlijke partners hebben elk specifieke ambities:

  • De Alliantie VN-Verdrag van samenwerkende organisaties van mensen met een beperking of chronische ziekte geeft een impuls aan de inzet van ervaringsdeskundigheid bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid van overheden, instellingen en organisaties.
  • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft de komende twee jaar een extra impuls aan initiatieven van gemeenten die zich richten op het onbeperkt meedoen van inwoners met een beperking. Dit onder meer door met 25 koplopergemeenten bestaande initiatieven groter en zichtbaarder te maken. Andere gemeenten kunnen hiervan leren en zich laten inspireren. Ook wil VNG de overige gemeenten ondersteunen bij hun stappen naar een inclusievere samenleving.
  • Ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland willen de bewustwording over het belang van toegankelijkheid vergroten. Daarnaast is het hun ambitie om de keuzemogelijkheden voor mensen met een beperking te verruimen en het inclusief denken in het bedrijfsleven te bevorderen. Het doel: 50.000 ondernemers bereiken.
  • Het ministerie van VWS heeft in juni het programma ‘Onbeperkt meedoen!’ gepresenteerd. Daarin staan plannen omschreven op zeven actielijnen: Bouwen en Wonen, Werk, Onderwijs, Vervoer, Participatie & Toegankelijkheid, Zorg en Ondersteuning, Rijk als organisatie. Voor uitwerking van deze actielijnen, zie het volledige programma in de bijlage, of de samenvatting in begrijpelijke taal.

Iedereen doet mee!

Het projectteam ‘Iedereen doet mee!’ van de VNG ondersteunt gemeenten bij de implementatie van het VN-Verdrag. Onder andere door het koplopersprogramma. Begin 2018 zijn in overleg met de Alliantie VN-Verdrag 25 gemeenten geselecteerd die hun nek durven uitsteken en hard werken aan de inclusieve samenleving. Uit deze – en andere – gemeenten worden goede voorbeelden gedeeld en lessen geleerd. Koplopers werken samen met elkaar, maar ook met andere gemeenten. Bijvoorbeeld op thema (denk aan toegankelijke verkiezingen of culturele activiteiten) en met gemeenten uit de regio. Zo groeit de groep gemeenten die aan de hand van het VN-Verdrag werken aan een inclusieve samenleving.

Naast het koplopersprogramma met het zogenoemde ‘zwaan kleef aan’ effect ondersteunt het projectteam alle gemeenten bij de implementatie van het VN-Verdrag. Ook bevordert de VNG de bewustwording en deelt de VNG kennis over dit onderwerp.

Blijf op de hoogte van alle activiteiten via de website www.vng.nl/iedereen-doet-mee

Meer informatie