Het projectteam Iedereen doet mee! bestaat uit de volgende personen:

 

Marianne Vorthoren

Marianne Vorthoren
Projectleider
Marianne.Vorthoren@vng.nl
06 1857 9230

 

Joyce van der Klauw

Joyce van der Klauw
Projectmedewerker
Joyce.vanderKlauw@VNG.NL
06 1441 8200

Ali Kosedag

Ali Kösedag
Projectmedewerker
Ali.Kosedag@vng.nl
06 2852 2856

Wat doen wij?

Iedereen doet mee!

Het projectteam Iedereen doet mee! van de VNG ondersteunt gemeenten bij de implementatie van het VN-Verdrag. Door te informeren, inspireren en kennis te delen.

Begin 2018 zijn in overleg met de Alliantie 25 koplopergemeenten geselecteerd die hun nek durven uitsteken en die samen met inwoners met een beperking hard werken aan de inclusieve samenleving. Koplopers werken samen met elkaar, maar ook met andere gemeenten.

Sinds maart 2019 kunnen gemeenten die actief werk maken van het VN-verdrag zich aanmelden om het manifest Iedereen doet mee te ondertekenen en zich zo aan te sluiten bij de koplopers.

Daarnaast ondersteunt het project alle gemeenten die aan de slag (willen) gaan met het VN-verdrag. Door middel van:

 • Handreikingen, zoals de handreiking Lokale Inclusie Agenda;
 • Inspiratiebundels, onder andere ‘Organiseer ervaringsdeskundigheid’, ‘Inclusief werkgeverschap’ en ‘Aan de slag met samen spelen’;
 • Instrumenten, zoals de Monitor VN-verdrag Handicap;
 • En het delen van goede voorbeelden op de website www.vng.nl/iedereen-doet-mee.

De basis: het VN-verdrag Handicap

In 2016 heeft Nederland het VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap geratificeerd. Het VN-verdrag heeft als doel dat de wereld toegankelijk en inclusief wordt voor iedereen. De samenleving moet daarom fysieke en figuurlijke drempels weghalen. 

Het verdrag is een mensenrechtenverdrag: het beschrijft de rechten van mensen met een beperking of chronische ziekte op gelijke behandeling en participatie.

Voor gemeenten betekent dit dat zij passende maatregelen moeten nemen zodat personen met een handicap zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk kunnen leven. Dus dat mensen met een beperking:

 • vrijelijk kunnen kiezen waar, met wie en hoe zij willen wonen en leven;
 • de beschikking hebben over zorg en diensten die hen waar nodig ondersteunen bij het participeren in de samenleving;
 • net als iedereen toegang hebben tot informatie, producten, openbare voorzieningen, maatschappelijke diensten, gebouwen en openbare ruimte.

Niet alle voorzieningen in de gemeente hoeven direct toegankelijk te zijn: het gaat om een geleidelijke verbetering. Bij nieuw beleid moet u wel altijd direct rekening houden met de positie van mensen met een beperking. Belangrijk uitgangspunt daarbij is ‘Niets over ons zonder ons’. Betrek altijd mensen met een beperking bij het maken van beleid en stellen van prioriteiten.

Het VN-verdrag spreekt daarom bij de ontwikkeling van nieuwe producten of nieuw beleid ook over ‘inclusief ontwerp’. Wanneer je bij het ontwerpen van beleid direct uitgaat van ‘de toegang en bruikbaarheid voor iedereen’ in plaats van ‘toegang en bruikbaarheid voor de gemiddelde gebruiker’ sluit je niemand uit.

Bestuurlijke partners samen aan het werk

Na de ratificatie van het VN-verdrag in 2016 zijn landelijk plannen gemaakt met verschillende partijen, de zogenoemde ‘Bestuurlijke partners’. Hieronder volgt een overzicht van de partners en hun doelstellingen.

 • Het ministerie van VWS heeft een coördinerende rol binnen de Rijksoverheid en geeft samen met andere ministeries invulling aan zeven actielijnen: Bouwen en Wonen, Werk, Onderwijs, Vervoer, Participatie & Toegankelijkheid, Zorg en Ondersteuning, Rijk als organisatie. Zie de website voor meer informatie.
   
 • De Alliantie VN-Verdrag (bestaande uit Ieder(in), MIND Landelijk Platform GGZ, LFB, Per Saldo en de Coalitie voor inclusie) vertegenwoordigt mensen met een beperking. De Alliantie geeft een impuls aan de inzet van ervaringsdeskundigheid bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid van overheden, instellingen en organisaties en traint ervaringsdeskundigen. Dit doen zij met het project ‘Niets Over Ons Zonder Ons’. Zie de website voor meer informatie.
   
 • VNO-NCW en MKB Nederland vertegenwoordigen de ondernemers en werkgevers en willen de bewustwording over het belang van toegankelijkheid bij hun achterban vergroten. Zie de website voor meer informatie.
   
 • De VNG vertegenwoordigt en ondersteunt alle gemeenten met het project Iedereen doet mee! Dit project geeft een extra impuls aan initiatieven van gemeenten die zich richten op het onbeperkt meedoen van inwoners met een beperking en activeert gemeenten om aan de slag te gaan met het VN-verdrag. Zie de website voor meer informatie.