Cliëntervaring (Wmo/Jeugd)

Ook in 2018 moeten gemeenten aan de slag met het cliëntervaringsonderzoek Jeugd en Wmo. Er zijn vrijwel geen wijzigingen in de vragenlijsten en instructies voor 2018. De deadline voor aanlevering van de opbrengsten aan het ministerie van VWS is 1 juli 2018. De uitkomsten van het CEO geven een beeld van de door cliënten ervaren kwaliteit van hulp en ondersteuning vanuit Wmo en Jeugdhulp. Het is dus een belangrijk instrument in de monitoring van de resultaten van de transities.

Wmo

  • De modelvragenlijst blijft in 2018 hetzelfde.
  • De werkwijze blijft in 2018 hetzelfde.
  • Op basis van vragen en opmerkingen van gemeenten naar aanleiding van het CEO 2016, is de instructie aangescherpt. Dit betreft aanvullingen en verduidelijkingen, geen fundamentele wijzigingen.

Jeugd

  • Het cliëntervaringsonderzoek Jeugd blijft in 2018 vormvrij. U kunt voor de modelvragenlijst kiezen, maar ook andere instrumenten gebruiken.
  • De uitkomsten van het CEO Jeugd kunnen bij VWS worden aangeleverd via het mailadres CEOjeugd@minvws.nl
  • In de handleiding bij de modelvragenlijst worden nog enkele wijzigingen aangebracht. Dit betreft aanvullingen en verduidelijkingen, geen fundamentele wijzigingen.