Vitale kernen: samenwerking met de Retailagenda

Alle betrokken partijen – detailhandel, vastgoed, gemeenten, provincies en het ministerie van EZK – delen het gevoel van urgentie om gezamenlijk te blijven werken aan de transitie van de retailsector. Het gezamenlijk doel: het toekomstbestendig en aantrekkelijk maken van winkelgebieden in kernen en steden.

Retailagenda

De Retailagenda is een initiatief van het ministerie van EZ en betrokken organisaties en marktpartijen die streven naar een gezonde toekomstbestendige retailsector. De Retailagenda startte in 2015 voor een periode van twee jaar en is in 2018 verlengd met (ten minste) twee jaar. De vervolgaanpak  heeft een aangescherpte koers met vijf thema’s. 

  1. regionale sturing
  2. lokale transformatie
  3. flexibilisering van de huurmarkt
  4. Human Capital Agenda
  5. kenniscreatie en innovatie

Toolkit voor gemeenten

Hoe bepaal je welk winkelgebied een goed toekomstperspectief heeft? Wat zijn de mogelijkheden om plekken te transformeren en hoe werk je op een effectieve manier samen met alle stakeholders? Werken aan levendige winkelgebieden is echter geen gemakkelijke opgave.  De Retailagenda wil u daar graag bij ondersteunen, daarom is een toolkit samengesteld vol praktische instrumenten, rapporten, achtergrondinformatie en links naar instanties en organisatie die u verder kunnen helpen.