Gemeentelijke samenwerking

VNG-standpunt

De VNG wil ruimte voor regionale samenwerking op basis van maatschappelijke vraagstukken. Democratische legitimering heeft daarbij onze speciale aandacht.

Lees meer over

De regio's Zwolle, Noordoost Friesland, Zeeland, Drechtsteden, Eindhoven, en de Metropoolregio Amsterdam toetsen momenteel als proeftuinen de aanbevelingen uit 'Maak Verschil', het rapport van de Studiegroep openbaar bestuur. Wat zijn de eerste bevindingen? Meer hierover op de website van de Proeftuinen!