Gemeentelijke samenwerking

VNG-standpunt

De VNG wil ruimte voor regionale samenwerking op basis van maatschappelijke vraagstukken. Democratische legitimering heeft daarbij onze speciale aandacht.

Werkende samenwerking: handreiking en onderzoek

De 4e VNG Denktank (voorzitter: Milo Schoenmaker) boog zich over het thema ‘regionale samenwerking' met een focus op de veranderingen in de arbeidsmarkt. De Denktank bundelde de bevindingen in een handreiking en een onderzoek, onder de overkoepelend titel 'Werkende Samenwerking'. Er werd ook een 'Routekaart naar regionale samenwerking' gemaakt.