Iedereen doet mee!

Gemeenten aan de slag met het VN-Verdrag Handicap

Sinds juli 2016 is in Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van kracht. Het Rijk, de Alliantie, VNO-NCW, MKB Nederland en de VNG willen samen de beginselen uit het VN-Verdrag in de praktijk te verwezenlijken en stelden een implementatieplan op. Er is ook een samenvatting in (voor iedereen) begrijpelijke taal.

Kijk voor meer informatie over het VNG-team en -projectplan op de teampagina.

Manifest Iedereen doet mee!

Steeds meer gemeenten willen een inclusieve gemeente zijn. Ze werken actief aan het uitvoeren van het VN-Verdrag Handicap. Er zijn al 25 gemeenten koploper. We willen laten zien dat veel meer gemeenten willen dat iedereen mee kan doen.

Maakt uw gemeente ook serieus werk van het VN-Verdrag?

Pauline Appt Met …

Steeds meer gemeenten willen een inclusieve gemeente zijn. Ze werken actief aan het uitvoeren van het VN-Verdrag Handicap. Al 25 gemeenten zijn koploper. Dit jaar tekenen meer gemeenten het Manifest Iedereen doet mee! 

Pauline Gransier, die zich al jaren inzet om de positie van mensen met een handicap te verbeteren, appt namens de VNG en Niets Over Ons Zonder Ons met mensen die zich binnen deze gemeenten bezighouden met de Lokale Inclusie Agenda.