Iedereen doet mee!

Gemeenten aan de slag met het VN-Verdrag Handicap

Sinds juli 2016 is in Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van kracht. Het Rijk, de Alliantie, VNO-NCW, MKB Nederland en de VNG willen samen de beginselen uit het VN-Verdrag in de praktijk te verwezenlijken en stelden een implementatieplan op. Er is ook een samenvatting in (voor iedereen) begrijpelijke taal.

Kijk voor meer informatie over het VNG-team en -projectplan op de teampagina.

Wat doet de VNG?

Het project Iedereen doet mee! ondersteunt sinds begin 2018 actief gemeenten die werken aan een inclusieve samenleving. Bekijk in het filmpje hiernaast wat dit project inhoudt.

Manifest Iedereen doet mee!

Steeds meer gemeenten willen een inclusieve gemeente zijn. Ze werken actief aan het uitvoeren van het VN-Verdrag Handicap. Er zijn al 25 gemeenten koploper. We willen laten zien dat veel meer gemeenten willen dat iedereen mee kan doen.

Maakt uw gemeente ook serieus werk van het VN-Verdrag?

Lokale Inclusie Agenda: gebruik de handreiking

Elke gemeente is verplicht tot het opstellen van een Lokale Inclusie Agenda. Doel: alle gemeenten werken aan de invoering van het VN-Verdrag Handicap. Hoe doe je dat, zo’n agenda maken, en wat staat daar dan in? De VNG ontwikkelde samen met gemeenten en hun ervaringsdeskundigen een handreiking Lokale Inclusie Agenda.